Egedal er i førertrøjen

Offentliggjort 14-09-2016

Egedal Kommune fører feltet frem mod målet om 50 % genanvendelse af husholdningernes affald. Ifølge kommunen selv gør de ikke noget radikalt anderledes, men ordningerne har kørt over flere år og er løbende blevet tilpasset og fungerer i dag særdeles godt.

Kommunens genanvendelsesprocent lå ifølge Affaldsdatasystemet på 53 % i 2015 – den højeste i Danmark i øjeblikket.

Egedal ser ikke succesen som et udtryk for, at kommunen har gjort noget radikalt anderledes end andre kommuner. Derfor kan kommunen heller ikke pege på en mirakelmedicin:

"Vi har faktisk ikke gjort så meget andet end andre kommuner. Men det betyder helt sikkert meget, at 15.000 af kommunens 17.000 boliger er haveboliger, som jo erfaringsmæssigt sorterer bedre end etageboliger," fortæller Rikke Fog-Møller, affaldsmedarbejder i Egedal Kommune. Tiltagene, som kommunen har indført, har "bare" virket.

Træ og madaffald er nøgleområder

Det er ikke mindst kommunens evne til at lykkes med mange bække små, der giver det solide resultat samlet set:

"Vi har godt styr på de fraktioner, som fylder i statistikken. Vi har indsamlet bioaffald i mange år, og de fleste af haveboligerne har egen beholder til bioaffald lige uden for hoveddøren, så det er nemt for dem. Det er med til at holde mængden af restaffald nede. Vi har også indsamlet træ til genanvendelse på vores genbrugsstationer i fire år, og borgerne er rigtig gode til at gøre brug af ordningen," uddyber Rikke Fog-Møller.

Ud af Vestforbrændings 19 kommuner er Egedal således den kommune, som samler mest genanvendeligt træ ind ¬¬– nemlig 188 kg pr. husstand i 2015. Mængden af restaffald er årligt 358 kg pr. husstand, hvilket også er tæt på hovedstadsområdets laveste. Egedal benytter tynde plastposer til bioaffaldet, hvilket ikke forhindrer en god kvalitet.

Hviler ikke på laurbærrene

Alle landets kommuner arbejder målrettet på at øge genanvendelsen, så i Egedal Kommune er de klar over, at de skal gøre endnu mere end i dag, hvis de skal bevare førstepladsen.

I kommunens affaldsplan for 2013-2024 ligger således, at kommunen vil indføre indsamling af plast, metal, glas og papir ved husstanden i enten en to- eller firkammerbeholder. Dette affald skal i dag afleveres på kommunens genbrugspladser eller afleveres til storskrald, som afhentes fire gange årligt med en bestilleordning.

"Vores maksimale potentiale er beregnet til 61,6 % genanvendelse, så vi arbejder på at gøre det endnu bedre end i dag. I øjeblikket har vi fokus på de nye henteordninger, og så vil vi gerne fastholde og forbedre mængder og renhed af det træ og bioaffald, som vi indsamlet," slutter Rikke Fog-Møller.

Fakta

  • I 2015 sendte Egedal Kommune 11.402 tons husholdningsaffald og træ til genanvendelse. 9.114 tons affald blev sendt til forbrænding.
  • Alle husstande i Egedal Kommune udsorterer bioaffald. 2/3 af kommunen har gjort det siden 1986. Den sidste tredjedel (Smørum) begyndte i 2012, men leverer i dag samme kvalitet som resten af kommunen. Bioaffaldet i kommunen svinger mellem 75 % - 97 % renhed.

Kontakt

Rikke Fog-Møller, Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. Telefon 7259 7338. E-mail: Obfuscated Email