Erfaringer på tværs af kommuner samles

Offentliggjort 15-06-2016

Miljøstyrelsen samler viden og anbefalinger fra 67 kommunepuljeprojekter inden for fire centrale temaer. Resultaterne præsenteres til styrelsens konference d. 27/10.

undefined

Kommunepuljen har eksisteret siden 2014, og 67 projekter er sat i gang. Projekterne skaber masser af ny viden, erfaringer og anbefalinger, som andre i den kommunale affaldsbranche kan få stor nytte af.

Nu laver Miljøstyrelsen en opsamling af projekternes vigtigste anbefalinger og erfaringer inden for fire temaer. Temaerne er:

  • Indsamling i henholdsvis parcelhuse, etageboliger og sommerhuse
  • Genbrugspladser
  • Fraktionerne plast, træ og organisk affald
  • Kommunikation, undervisning og adfærdspåvirkning

Erfaringer fremlægges og diskuteres på workshops

Til hvert tema afholdes en workshop for de relevante projekter, hvor erfaringer og anbefalinger vil blive diskuteret og vurderet. Resultaterne af erfaringsopsamlingen præsenteres på en planlagt konference, som afholdes af Miljøstyrelsen torsdag d. 27. oktober 2016

Der udsendes invitationer til workshops inden sommerferien. Alle igangværende og afsluttede projekter vil blive inviteret til en workshop.

Workshops og erfaringsindsamlingen varetages af Affaldskontoret ApS. Kontakt Henning Jørgensen hos Affaldskontoret ApS på Obfuscated Email.