Få overblik over kommunepuljens 67 projekter

Offentliggjort 16-06-2016

Nyt katalog giver overblik over og indblik i alle de hidtidige projekter, som er støttet af kommunepuljen. Et kort rids af indhold, inddeling efter tema og fremhævede emneord gør det nemt at finde projekter, som er interessante for dig.

Da Ressourceteamet lancerede kommunepuljen i 2014, blev det startskuddet til et væld af nyskabende projekter over hele landet, som har skabt et massivt løft af viden, erfaringer, kompetencer og nye ideer i Danmark − til gavn for alle, der arbejder for at genanvende endnu mere affald.

Så meget viden er svært at skabe sig et overblik over! Det bliver nu lidt nemmere med det projektkatalog, som Miljøstyrelsen har offentliggjort, hvor både afsluttede og igangværende projekter er med.

Kataloget giver flere forskellige indgang til at finde de projekter, som er relevante for dig:

  • Kategorisering af projekter inden for samme områder
  • For hvert projekt angives også de mere generelle emner, som projektet berører
  • Kort introduktionstekst der afklarer projektets fokus og formål
  • Direkte links til mere information på Genanvend.mst.dk

Fagmedarbejdere i den kommunale affaldssektor kan aktivt bruge kataloget til at opsøge og benytte den nye viden og de nye ideer, som skabes i projekterne. Det har været en forudsætning for at få tilskud fra kommunepuljen, at projektejerne efterfølgende stiller sig til rådighed for erfaringsdeling med andre kommuner, forsyninger og affaldsselskaber. Brug kataloget som en telefonbog til viden, som kan hjælpe dig fremad med dit arbejde!

Projektkataloget kan hentes elektronisk her. Fysiske eksemplarer af projektkataloget vil blive udleveret på Ressourceteamets konference "Konklusioner fra kommunepuljen" d. 27. oktober i Odense.

Kontakt

Marianne Ladekarl Thygesen
AC-tekniker l Jord og Affald
+45 72 54 43 88 l Obfuscated Email