Få tjek på ADS med ny kogebog

Offentliggjort 28-04-2016

Kommuner oplever, at deres egne tal for affaldsmængder ikke stemmer med tallene i ADS, og at det er svært selv at kvalitetssikre tallene i ADS effektivt og systematisk. Nu er der mere hjælp at hente.

undefined

KARA/NOVEREN besluttede sammen med Stevns, Solrød og Roskilde Kommuner at komme nærmere en løsning på disse udfordringer. Ideen var et udarbejde en "kogebog", der giver alle landets interesserede kommuner og affaldsselskaber en række konkrete anvisninger til kvalitetssikring og korrektion af data i ADS.

Projektet modtog finansiering fra Miljøstyrelsens kommunepulje, og nu er kogebogen udkommet!

"Når kommunerne sikrer bedre data, vil det give mere retvisende data til brug for monitorering af ressourcestrategiens målsætning om genanvendelse. Ligesom det vil give mere præcise opgørelser af de nationale affaldsstatistikker til brug for prognoser, indberetninger til EuroStat mv. Flere af metoderne vil desuden kunne bruges til kvalitetssikring af data for andre fraktioner," skriver projektbagmændene i evalueringen af projektet.

Kogebogen giver konkrete råd til, hvordan en kommune kan forbedre datakvaliteten med særligt sigte på at styrke beregningen af genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald. Den indeholder bl.a. anvisninger til, hvordan relevante problemstillinger afdækkes i datasættet, og der gives vejledning til evt. korrektioner.

Til kogebogen er udarbejdet et paradigme for korrekt indberetning, som kommuner kan kommunikere til sine renovatører og øvrige indberettere til ADS. Paradigmet skaber sammenhæng mellem den enkelte kommunes viden om de lokale affaldsstrømme og registreringerne i ADS, så kommunerne kan bidrage til at sikre valide data i ADS, som ligger til grund for de nationale opgørelser af genanvendelsesprocenten.

Gode råd til at få succes med ADS

Projektet har formuleret følgende gode råd til at få det bedste ud af ADS:

  • Sørg for, at de gode kræfter, der bruges på at fremme genanvendelsen, også ’slår igennem’ ift. genanvendelsen opgjort i ADS
  • Et retvisende datagrundlag giver mulighed for nærmere evaluering af genanvendelsestiltag.
  • Sørg for en sammenhæng imellem egne opgørelser af affaldsdannelsen i de kommunale ordninger (fx fra kommunens affaldskortlægning), og hvad der registreres i ADS.
  • Skriv gerne ind i kommende kontrakter med indsamlere / aftagere, hvordan indberetningsparadigmet til ADS skal bruges (EAK og H/E koder, P-nummer mv.)
  • Vær opmærksom på, at vejledning i indberetternes brug af ADS-koderne skal være i tråd med, hvordan ADS indgår i andre sammenhænge for fx kommunerne og Miljøstyrelsen.

Find kogebogen her.

Se desuden Miljøstyrelsens tidsbegrænsede tilbud om gratis hjælp til ADS.