Første større forsøg med indsamling af drikkekartoner på vej

Offentliggjort 15-06-2016

Rødovre lancerer i august et forsøg med udsortering af drikkekartoner, pizzabakker og andet småt pap- og kartonemballage fra restaffaldet. Forsøget vil efter planen dække ca. 1.500 husstande i både etagebyggeri og villaer.

Drikkekartoner, pizzabakker, tandpastapakninger, frugtbakker af karton og anden mindre emballage af pap eller karton fylder rigtig meget i danske husholdningers restaffald. Materialer, som nemt kunne afsættes, hvis de blev udsorteret i ren og pæn tilstand, sendes i stedet til forbrænding, fordi det ikke passer ind i de eksisterende ordninger. Sådan er billedet overordnet set i Danmark.

Det vil Rødovre Kommune nu være med til at ændre på. For tre år siden fik alle kommunens villaer og rækkehuse tre tokammerbeholdere til madaffald, plast, papir, glas, metal og restaffald, og stort pap afhentes med storskraldet. Siden er alle etageboliger også kommet med. Næste skridt er at få de små mad- og husholdningsemballager af pap og karton ud af restaffaldet.

Vi har velfungerende ordninger på plads i forhold til de store fraktioner, så nu er det tid for os at se nærmere på, hvor der kan optimeres ved at gå mere i dybden med udvalgte problematikker. Denne emballage tager meget plads i restaffaldet, og når afsætningsmulighederne nu er der, så synes vi, at det er oplagt at teste af," fortæller Thomas Jørgensen, der er affaldskonsulent i Rødovre Kommune.

Projektet i Rødovre bliver det første større forsøg i Danmark på området.

1.500 husstande rekrutteres frivilligt

Forsøget blev vedtaget i teknik- og miljøforvaltningen i april i år, og i øjeblikket er der åbent for borgere, der ønsker at tilmelde sig. Det har over 400 husstande allerede gjort på baggrund af omtale og annoncer i lokalpressen. Målet er at gennemføre forsøget med ca. 500 villaer eller rækkehuse og op mod 1.000 lejligheder i etagebyggeri. Alle skal findes frivilligt.

Når vi laver et frivilligt forsøg, som ikke er geografisk afgrænset, er det et ønske om at undersøge mulighederne i den affaldsfraktion, men også et spørgsmål om at målrette forsøget til en eventuel fremtidig ordning. Skal vi efterfølgende udbrede ordningen, så kan det meget vel blive som et frivilligt tilbud til borgerne," uddyber Thomas Jørgensen.

Rødovre Kommune lægger vægt på, forsøget skal give viden om eventuelle forskelle mellem villaer og etageboliger. Som så mange andre steder er villaerne i Rødovre generelt bedre til at sortere affald, men omvendt fylder etageboligerne rigtig meget i kommunens boligmasse.

Mere affaldssortering er en serviceforbedring

De deltagende villaer og rækkehuse får en ekstra 240 liters-beholder stillet op i sensommeren. Det bliver den fjerde beholder ved husstanden, men kommunen forventer ikke modstand fra borgerne, da beholderen kun skal stilles frem til tømning hver fjerde uge.

Nogle af etageboligerne får en ekstra container til den nye fraktion, mens andre ‒ hvor man i forvejen indsamler pap i nedgravede container ‒ samler de to fraktioner. I september køres de første tømninger.

Til borgerne bliver beskeden, at den nye beholder er til alle de former for pap og karton-emballage, som de tager med sig hjem fra dagligvarebutikkerne. Det konkrete billede af, hvordan mængder og kvalitet vil se ud, er for tidligt at tegne op på forhånd. Forsøget evalueres efter et år med blandt andet interviews med de deltagende husstande, så indsigterne bliver både kvalitative og kvantitative.

Borgernes oplevelse vil betyde meget, når vi skal vurdere, om det er en god ide at udbrede til resten af kommunen. Når vi hidtil har introduceret mere affaldssortering i kommunen, har de fleste borgere set det som en serviceforbedring. Den tendens tror vi stadig på, men svaret må komme fra de borgere, som har prøvet ordningen i deres hverdag," slutter Thomas Jørgensen.

Hvad må komme i beholderen?

Det er alle former for tomme pap- og karton-emballager, der må komme i beholderen.

Eksempelvis:

  • Drikkekartoner til mælk, juice mm.
  • Yoghurt-kartoner
  • Pizzabakker
  • Emballage fra cornflakes og andre morgenmadsprodukter
  • Rør fra køkken- og toiletruller
  • Vaskepulver-æsker
  • Kasser af pap og karton fra fx forsendelser fra internethandel

Emballagen må gerne indeholde rester af mad, vaskepulver mm. i små mængder.