Halsnæs Forsyning tager skraldet selv ‒ borgerne høster gevinsten

Offentliggjort 10-05-2016

Siden forsyningen i april 2015 tog skraldet i egen hånd, er driftsudgifterne faldet med 20-30 %. Borgerne sparer 500 kr. årligt.

Et år er gået siden Halsnæs Forsyning i april 2015 tog skraldet i egen hånd. De indkøbte egne skraldebiler og ansatte egne skraldemænd til at hente affaldet hos kommunens ca. 30.000 borgere. Tiltaget er gået forrygende, og forsyningen har kunnet barbere 20-30 % af sine driftsudgifter væk det første år.

At de skulle gå den vej stod ikke skrevet i sol og måne, men da den eksisterende kontrakt med vognmanden i 2013 skulle fornys, var der en mulighed for at prøve noget nyt. Forsyningen var klar til at gribe den mulighed.

Dialogen med borgerne havde længe været besværlig, bl.a. fordi forsyningens folk kun havde andenhåndsviden, når borgere ringede med klager over fx manglende afhentning af affald. Det harmonerede dårligt med ambitionerne om at yde en god service over for kunderne.

"Forslaget om at hjemtage affaldsindsamlingen kom på bordet helt uformelt, men efter kort betænkningstid valgte vi at bede økonomiafdelingen vurdere den økonomiske bæredygtighed. Det var faktisk en overraskelse, da de svarede, at vi kunne spare penge på at gøre det selv. Selv med indkøb af ni nye skraldebiler og ansættelse af 14 skraldemænd," fortæller Jacob Kaae Lind Nordqvist, driftschef for Affald i Halsnæs Forsyning.

Planlægning så man selv kan følge med

Det krævede en god portion planlægning at skifte fra en kontrakt med en ekstern vognmand til selv at skulle stå for alt. Mest tidskrævende var indkøbet af ni nye skraldebiler, som skulle i udbud og derefter færdiggøres. Halsnæs Forsyning satte derfor allerede i 2013 et udbud i gang til indkøb af bilerne, som blev leveret i begyndelsen af 2015.

I foråret 2015 blev 14 skraldemænd ansat ‒ alle var lokale, og alle havde kørt hos den tidligere vognmand. De havde den nødvendige erfaring, kendte lokalområdet og var interesserede i at få mere ansvar.

Selve affaldsordningen og ruterne har Halsnæs Forsyning hidtil ikke ændret på for at være til mindst mulig besvær for borgerne, siger Jacob Kaae Lind Nordqvist:

"Vi tager et skridt ad gangen, så vi er til mindst mulig gene for borgerne, og så vi selv kan følge med som organisation. Det går ikke at ændre alting på én gang. Men nu har vi snart kørt et år, og vi er klar til at vurdere på ordningen og tilpasse den, så vi kan blive endnu bedre."

Et af hans egne skridt var, at han ‒ som nytiltrådt driftschef på daværende tidspunkt ‒ måtte tage en uddannelse som vognmand. Det var et krav for, at forsyningen kunne få tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed. Da Jacob fik sin vognmandstilladelse i april 2015, kørte skraldebilerne for første gang for forsyningen.

Besparelser kommer borgerne til gode

Som økonomiafdelingen forudså, har det kunne betale sig for Halsnæs Forsyning at tage affaldet hjem. En direkte konsekvens af besparelserne er, at taksten for dagrenovation, bioaffald og papir er blevet sænket både i 2015 og 2016 for almindelige husstande i parcelhus.

I 2015 blev taksten reduceret med 20 %. I 2016 blev den yderligere reduceret med 5 %. Samlet set er taksten sat ned med ca. 500 kr. siden 2014.

Helt tæt på borgerne

Halsnæs Forsyning ville gerne tættere på kunderne – og med egne medarbejdere i skraldebilerne er de kommet det. Samtidig kan skraldemændene varetage andre opgaver.

"Vi har allerede udvidet deres jobfunktion til også at holde øje med kommunens affaldskuber, tjekke om der er henkastet affald og sørge for at kuberne bliver tømt og det henkastede affald fjernet. Det fungerer rigtig godt," forklarer Jacob Kaae Lind Nordqvist.

Forsyningen gennemfører kompetenceudvikling af både genbrugsfolk og skraldemænd, som dels skaber bedre sammenhæng mellem alle affaldsfolk i virksomheden, dels ruster medarbejderne bedre til at servicere og vejlede kunderne.

"Det er meget tilfredsstillende, at vi kan yde en endnu bedre kundeservice over for kunderne, samtidig med at der har været en direkte økonomisk gevinst ved selv at stå for affaldsindsamlingen. Omstillingen har egentlig ikke været svær, selvom det har været en lang proces. Vi har haft gode, selvstændige folk, materialet har fuldt ud levet op til forventningerne, og vi har fået etableret velfungerende rammer," konkluderer Jacob Kaae Lind Nordqvist.

Overblik over processen

 • 2013: Beslutningen om at tage affaldsindsamlingen hjem tages.
 • 2013: Udbud med skraldebiler blev sat i værk.
 • 2014: Dialog med kandidater til stillingerne som skraldemænd.
 • Foråret 2014: Aftalen om nye skraldebiler faldt på plads.
 • Primo 2015: Jacob uddannes som vognmand, så forsyningen kan få tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed.
 • Primo 2015: Levering af ni nye skraldebiler.
 • Forår 2015: 14 skraldemænd ansættes.
 • April 2015: Forsyningen kører for første gang ud med egne folk i egne biler.

 

undefined

Halsnæs Forsynings tre grunde til selv at stå for affaldsindsamlingen

 1. Økonomi: Halsnæs Forsyning har sparet 20-30 % af det samlede driftsbudget, hvilket har givet en besparelse på ca. 500 kr. for hver husstand i parcelhus.
 2. Fleksibilitet: Indsamlingen kan optimeres lettere og hurtigere, fordi ændringer ikke skal varsles og aftales med en ekstern vognmand.
 3. Bedre kundeservice: Halsnæs Forsyning kan gå direkte til sine skraldemænd, når borgerne klager. Desuden kan forsyningen lettere og billigere sende skraldemændene på kompetenceudviklende kurser til gavn for servicen til borgerne (det er svært at sende eksterne på kurser).