Hvad er symbolet for en dåse?

Offentliggjort 02-05-2016

Nyt projekt vil skabe system for farver og piktogrammer, som kan bruges på affaldsspande og containere i hele landet.

Én række farver og billeder vejleder dig med at sortere affald i de rigtige beholdere derhjemme, mens andre farver og billeder møder dig i sommerhuset. Der er et tredje system hjemme hos dine forældre og et fjerde, når I besøger svigerfamilien.

Det kan give forvirring, når man som borger møder et nyt system – for eksempel hvis man flytter til en ny kommune. Men det bliver forhåbentlig nemmere i fremtiden takket være projekter, som Miljøstyrelsen gennemfører i samarbejde med KL og Dansk Affaldsforening.

Forundersøgelse af muligheder for fælles system

Det første projekt med titlen "Forberedelse af fælles farve- og piktogramsystem" blev gennemført i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og KL. Projektet kortlagde eksisterende løsninger i Danmark og udlandet. Derefter blev en bred vifte af aktører fra kommuner, affaldsselskaber og private virksomheder inddraget i konsultationer og workshop for at give input til, hvilke krav en løsning skal tilfredsstille for at være bredt anvendelig.

Projektet viste, at det er muligt at udvikle et fælles system til mærkning af beholdere, som kan favne lokale forskelle på ordningsniveau, og at der er generel opbakning til et sådant system.

Udvikling af en national løsning

Nu fortsætter arbejdet i et projekt med titlen "Ensartet mærkning af affaldsbeholdere", som Miljøstyrelsen gennemfører i samarbejde med KL og Dansk Affaldsforening. Projektet tager fat på at udvikle et fælles system med afsæt i de eksisterende systemer til mærkning af affaldsbeholdere.

Eksisterende løsninger skal testes for borgervenlighed for at finde de mest egnede elementer og den bedste kombination af dem. Den endelige løsning stilles til rådighed for kommuner, virksomheder og andre brugere i form af grafiske skabeloner til download fra nettet.

Læs mere om projekterne her: