Hvad skal der stå i håndbogen om indsamling af plast?

Offentliggjort 15-03-2016

Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde en række kommunerettede faktaark med fokus på, hvordan vi kan øge indsamlingen og genanvendelsen af plast. Du kan være med til at påvirke indholdet.

undefined

Faktaarkene skal samle viden, som kan hjælpe fagmedarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber med at fremme indsamlingen og genanvendelsen af plast, og præsentere den i en kort og let tilgængelig form, som kan bruges i kommunernes travle hverdag.

Forhåbningen er, at faktaarkene samlet set vil komme til at udgøre en slags håndbog eller manual for indsamling og genanvendelse af plast, der kan gøre det nemt for kommuner uden plastordninger at komme i gang.

Ressourceteamet vil derfor gerne vide, hvilke fakta, beregninger, argumenter, oversigter, erfaringsopsamlinger eller andre typer viden, som du eller dine kollegaer har særligt brug for. Hvilke spørgsmål bliver I mødt med? Hvilke faktamaterialer har I brug for?

Faktaarkene kan beskæftige sig med alle aspekter, så det kan dreje sig om viden om alt fra tilrettelæggelse af nye ordninger eller samarbejde med det politiske niveau til kommunikation med borgerne, effektivisering af driften eller forslag til gode cases eller eksempler. Alle forslag er velkomne.

Du kan bidrage til faktaarkene på denne måde:

  • Du kan blive tilknyttet processen med at udarbejde faktaarkene og hjælpe med sikre, at de rammer rigtigt. Kontakt Marianne Bigum fra Ressourceteamet på Obfuscated Email.