Hvorfor genopfinde dybe tallerkener, når viden er nem at dele?

Offentliggjort 30-11-2016

"Vi er forskellige, men vi har også en masse til fælles." Når Rebild i 2017 indfører indsamling af tre nye fraktioner, så bygger det i høj grad på erfaringer hentet fra nabokommunerne. Det er en måde at udgå de værste børnesygdomme og holde dørene åbne for fremtidigt samarbejde.

Indtil videre sorterer de ca. 12.500 husstande i landkommunen Rebild Kommune kun papir direkte ved husstanden. Øvrige genanvendelige materialer har borgerne indtil videre kunnet aflevere i storskraldsindsamlingen eller på genbrugspladserne.

Men kommunen sætter nu ind for at øge genanvendelsen. Fra oktober 2017 får alle husstande en tokammerbeholder på 240 liter med to rum til henholdsvis papir/pap og metal/plast. Beslutningen er blandt andet baseret på nabokommunernes erfaringer.

"Vi er forskellige, men vi har også en masse til fælles med vores nabokommuner. Selvfølgelig skeler vi til, hvilke løsninger der bliver valgt på den anden side af kommunegrænsen. Vores nabokommuner Jammerbugt, Mariagerfjord og Aalborg har alle indført en 240 liters-tokammerbeholder til fire fraktioner ved husstanden, og vi har ladet os inspirere af, hvorfor de har valgt den ordning, og hvilke erfaringer de har gjort sig indtil videre," siger Tine Bach Jensen, affaldsmedarbejder i Rebild Kommune.

Ligesom Rebild er Jammerbugt og Mariagerfjord landkommuner.

Beslutning om én eller to beholdere

Den nye ordning blev vedtaget i byrådet i august 2016. I processen med at finde den rette model var der i opløbet to affaldsløsninger med helt til sidst: Én 240 liters-tokammerbeholder til fire fraktioner (papir/pap, metal/plast) eller to tokammerbeholdere til fem fraktioner (papir, pap, metal, plast og glas). Begge løsninger er velafprøvede i nabokommunerne.

Når den første model blev valgt, var det i høj grad af økonomiske grunde, men også fordi der er gode erfaringer med den i nabokommunerne.

"To beholdere pr. husstand er dyrere end én beholder, og der skulle køre to biler. Det ville blive dyrere for borgerne end den stigning på maksimalt 200 kr., som der er sat som mål. Samtidig fik vi at vide fra de andre kommuner, at der ikke kom ret mange klager over for lidt plads i den ene beholder," fortæller Tine Bach Jensen.

Kommunens forudgående brugerundersøgelse havde vist, at der var en vis villighed til merbetaling, men ikke til en alt for stor stigning på affaldsgebyret.

Godt naboskab kan være godt købmandskab

Rebild har to gange tidligere lavet fælles indkøb af to- og firhjulede containere sammen med Jammerbugt og Aalborg. Med stort set ens indsamlingsordninger i de fire kommuner er der gode muligheder for at finde fælles løsninger, når der er mulighed for det.

"Der er store fordele ved at gå sammen om eksempelvis indkøb, og det håber jeg, vi kommer til at gøre sammen igen. Der er også udfordringer som fx forskellige kontraktperioder, men nu har vi i Rebild skruet vores renovationsudbud sådan sammen, at kontrakten kan forlænges med en "vilkårlig periode". Så vi er i princippet fleksible, hvis vi sammen med vores nabokommuner finder ud af, at vi skal udbyde en kontrakt sammen," fortæller Tine Bach Jensen.

De nordjyske kommuner har en lang tradition for godt naboskab og samarbejde. Der arbejdes sammen i erfa-netværk, man mødes til forskellige faglige arrangementer og taler generelt sammen i hverdagen, når man har brug for at sparre.

Fakta

Forud for affaldsplanens vedtagelse gennemførte Rebild Kommune en undersøgelse af borgernes holdning til sortering af affald. 2.093 borgere besvarede et elektronisk spørgeskema.

Udvalgte indsigter fra undersøgelser:

  • 92,5 % af borgerne synes, at det er i orden, at de skal udsortere af pap, papir, glas, metal og plast.
  • 63,8 % af borgerne synes, at det er i orden, at de skal udsortere organisk affald.
  • 61,7 % af de borgere, der bor i parcelhuse, synes, at det er i orden at få tre beholdere ved husstanden. 89 % synes, at det er i orden med to 2 beholdere. 25,1 % synes, det er i orden med fire beholdere.

Gode råd

Blandt de anbefalinger og erfaringer, som Rebild Kommune indsamlede, tog kommunen blandt andet de følgende til sig:

  • I starten vil der være særligt god respons og større mængder genanvendelige materialer. Efter noget tid vil nyhedens interesse have lagt sig, og mængderne vil blive lidt mindre. Derefter stabiliserer niveauet sig.
  • Sørg for at have medarbejdere, som er godt klædt på til at tage sig af borgerhenvendelser i starten. Rebild oplærer derfor både kollegaerne i borgerservice og i afdelingen Natur og Miljø til at kunne svare på de henvendelser, som forventes at komme fra borgerne. Erfaringerne siger, at myterne holder ved, fx at nogle folk tror, at affaldet blandes i skraldebilen.
  • Lav en kommunikationsplan, så borgerne også bliver klædt på til opgaven og ved, hvad der skal ske. Det er vigtigt at orientere borgeren om de ændringer, der sker – og lytte til deres bekymringer.
  • En todelt 240 liters-beholder til fire fraktioner med en tømmefrekvens på fire uger er passende.

Kontakt: Tine Bach Jensen, affaldsmedarbejder, Rebild Kommune. Mail: Obfuscated Email