Kom til erfa-møde om børn, unge og affald

Offentliggjort 30-11-2016

Projektet "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" indbyder til det foreløbigt sidste ERFA-møde torsdag d. 1/12 2016 i København.

"Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" er et kommunepuljeprojekt, der undersøger, hvordan læringsaktiviteter og konkret affaldshåndtering på skoler og i daginstitutioner kan påvirke børn og unges affaldsadfærd i hjemmet.

Projektet inviterer til erfa-møde for at dele viden og erfaringer fra projektet. Det er projektets foreløbigt sidste erfa-møde.

Arrangementet

Kom og….

  • Bliv klog på forskernes samlede erkendelser fra deres empiri i daginstitutioner/skoler.
  • Hør erfaringer om skoler og institutioners omstilling til mere affaldssortering.
  • Lad dig inspirere og del din viden, erfaring eller udfordring med skoler og dagsinstitutioner som læringsrum for genanvendelse.
  • Vær med til at definere netværket efter projektet udløber.

Se desuden materialer fra projektet i Genanvends projektbibliotek.

Læs på projektets hjemmeside: http://skodanet.blogspot.dk/

Hvor og hvornår

Torsdag 1. december 2016 9.30-16.00

Festsalen, Bygning V, De Gamles By

På adressen: Edith Rohdes Vej 4A/4B, 2200 København N. Indgang til De gamles by er på Nørre Allé 41, 2200 København N.

Tilmelding

Send en mail til Ane Nina Ethelberg på .dk. Tilmeldingsfrist d. 21/11!

OBS: Hvis du vil byde ind på eftermiddagens markedsplads - med erfaringer, konkrete udfordringer eller have sparring på en idé – så fortæl os hvad du byder ind med ved din tilmelding.

Pris

Forplejning og deltagelse i mødet er gratis, men I skal selv dække transport og tid.

Målgruppe

Repræsentanter fra kommunernes Teknik og Miljø & Børn og Unge forvaltninger samt skoler/institutioner, der deltager i følgeforskningen.

Program

9.30 Ankomst, kaffe/te og brød

10.00 Velkomst (Mødestart)

10.15 Følgeforskning ved DPU, Aarhus Universitet

  • Teoretiske perspektiver på affald, institution og hjem. Konklusioner i slutningen af projektet.

10.45 Pause

11.00 Affaldssortering på skoler og institutioner

  • Nye erfaringer og konkrete produkter til støtte for skoler og institutioners læringsaktiviteter og affaldssortering.

12.00 Frokost

12.30 Fremtiden for SkoDaNetværket

  • Hvilken rolle skal netværket spille fremover? Hvad er der behov for?

13.30 Markedsplads til erfaringsudveksling og sparring

  • Her faciliteres rum for videndeling og sparring i mindre grupper. Har du en erfaring, en metode eller en problemstilling, du brænder for at dele? Så fortæl os det, når du tilmelder dig.

15.30 Opsamling og evaluering

Artikler på Genanvend.mst.dk