Kom til erfa-møde om børn, unge og affald

Offentliggjort 30-11-2016

Projektet "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" indbyder til det foreløbigt sidste ERFA-møde torsdag d. 1/12 2016 i København.

"Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald" er et kommunepuljeprojekt, der undersøger, hvordan læringsaktiviteter og konkret affaldshåndtering på skoler og i daginstitutioner kan påvirke børn og unges affaldsadfærd i hjemmet.

Projektet inviterer til erfa-møde for at dele viden og erfaringer fra projektet. Det er projektets foreløbigt sidste erfa-møde.

Arrangementet

Kom og….

  • Bliv klog på forskernes samlede erkendelser fra deres empiri i daginstitutioner/skoler.
  • Hør erfaringer om skoler og institutioners omstilling til mere affaldssortering.
  • Lad dig inspirere og del din viden, erfaring eller udfordring med skoler og dagsinstitutioner som læringsrum for genanvendelse.
  • Vær med til at definere netværket efter projektet udløber.

Læs på projektets hjemmeside: http://skodanet.blogspot.dk/

Hvor og hvornår

Torsdag 1. december 2016 9.30-16.00

Festsalen, Bygning V, De Gamles By

På adressen: Edith Rohdes Vej 4A/4B, 2200 København N. Indgang til De gamles by er på Nørre Allé 41, 2200 København N.

Tilmelding

Send en mail til Ane Nina Ethelberg på Obfuscated Email. Tilmeldingsfrist d. 21/11!

OBS: Hvis du vil byde ind på eftermiddagens markedsplads - med erfaringer, konkrete udfordringer eller have sparring på en idé – så fortæl os hvad du byder ind med ved din tilmelding.

Pris

Forplejning og deltagelse i mødet er gratis, men I skal selv dække transport og tid.

Målgruppe

Repræsentanter fra kommunernes Teknik og Miljø & Børn og Unge forvaltninger samt skoler/institutioner, der deltager i følgeforskningen.

Program

9.30 Ankomst, kaffe/te og brød

10.00 Velkomst (Mødestart)

10.15 Følgeforskning ved DPU, Aarhus Universitet

  • Teoretiske perspektiver på affald, institution og hjem. Konklusioner i slutningen af projektet.

10.45 Pause

11.00 Affaldssortering på skoler og institutioner

  • Nye erfaringer og konkrete produkter til støtte for skoler og institutioners læringsaktiviteter og affaldssortering.

12.00 Frokost

12.30 Fremtiden for SkoDaNetværket

  • Hvilken rolle skal netværket spille fremover? Hvad er der behov for?

13.30 Markedsplads til erfaringsudveksling og sparring

  • Her faciliteres rum for videndeling og sparring i mindre grupper. Har du en erfaring, en metode eller en problemstilling, du brænder for at dele? Så fortæl os det, når du tilmelder dig.

15.30 Opsamling og evaluering