Kommunepuljen åben: Støtte til affaldsprojekter med fokus på genanvendelse

Offentliggjort 16-09-2016

Miljøstyrelsen åbner pulje til landets kommuner for at øge genanvendelsen af affald fra husholdninger.

Flere gamle aviser, flasker og organisk skrald fra landets boliger skal genanvendes. I 2022 skal mindst 50 procent af danskernes husholdningsaffald omdannes til brugbare genanvendelige ressourcer. Det er målet i den gældende ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, og nu slår Miljøstyrelsen endnu et slag for øget genanvendelse.

I dag åbner den såkaldte Kommunepulje for sidste gang. Puljen støtter nyskabende undersøgelser, analyser, pilotprojekter eller informationskampagner, som kan være med til at øge genanvendelsen af papir-, pap-, glas-, plast-, træ-, metal- og organisk affald. Som i de foregående runder vil der være fokus på projekter, der kan dokumentere effekter, herunder:

  • øgede mængder affald til genanvendelse
  • forbedret kvalitet til genanvendelse/afsætning
  • økonomisk effekt

”Nu har kommuner landet over for sidste gang muligheden for at få hjælp til at blive endnu bedre til at indsamle fx glas-, plast- og organisk affald. Kommunerne har allerede i de tidligere projekter vist, at de kan arbejde sammen om at øge genanvendelsen, og de har høstet erfaringer med fx nye alternative informationskampagner, fleksibel tømning af affaldsspande og uddannelse af pladspersonale på genbrugspladser,” siger Anne Elizabeth Kamstrup, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Det er nu fjerde gang, at kommunepuljen åbner op for ansøgninger, og ligesom tidligere er der mulighed for tilskud til projekter, der:

  • Støtter udviklingen af indsamlings-, sorterings- eller genanvendelsesløsninger herunder forberedelse til disse
  • Gennem forprojekter, affaldskortlægninger eller lignende skaber viden, som kan finde anvendelse hos tilsvarende kommuner
  • Giver nye praktiske erfaringer med implementeringen af kendte indsamlings-, sorterings- eller genanvendelsesløsninger
  • Øger vidensgrundlaget for omstilling af affaldssektoren mod mere genanvendelse
  • Fremmer videns- og erfaringsdeling om genanvendelse på tværs af kommuner eller affaldssektoren
  • Inddrager borgerne på nye måder i arbejdet for at øge genanvendelsen af husholdningsaffald.

Siden 2014 er der givet tilskud til 67 projekter med et samlet støttebeløb på knap 40 mio. kr.

Kommuner, affaldsselskaber, forsyningsselskaber, universiteter og andre højere læreanstalter, foreninger, NGO’er og privatpersoner kan søge puljen. Det gælder dog, at en kommune, forsynings- eller affaldsselskab skal være hovedansøger og projektleder, og det er et krav, at projektet er kommunalt forankret, dvs. at mindst én kommune er direkte involveret i projektet.

Ansøgningsfristen for at søge tilskud fra Miljøstyrelsens Kommunepulje er 1. nov. 2016 klokken 16.

Kommunepuljens hjemmeside

Læs mere og hold dig løbende orienteret på kommunepuljens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Miljøstyrelsens ressourceteam Marianne Ladekarl Thygesen tlf.: 72 54 43 88, e-mail: Obfuscated Email