Masser af nyt indhold i danmarkskort over affaldsordninger

Offentliggjort 13-07-2016

Med hjælp fra affaldsmedarbejdere i hele landet er Miljøstyrelsens nationale kortlægning af eksisterende affaldsordninger nu blevet opdateret. Danmarkskortene på Genanvend er blevet opdateret med både nye data og en masse ny information.

Danmarkskortene giver et vejledende overblik over landets ordninger for indsamling af husholdningsaffald i fraktionerne papir, pap, metal, plast, glas, organisk affald og farligt affald.

Som fagmedarbejdere i en kommune, forsyning eller et affaldsselskab kan du bl.a. bruge danmarkskortene til at opsøge erfaringsudveksling på tværs af hele Danmark, men også til at få overblik over udbredelsen af forskellige ordninger. I forhold til den tidligere version af danmarkskortet på portalen, er det nye kort forbedret på en lang række områder.

Fordele ved de nye kort:

  • Du kan både få overblik over alle ordninger i kommunen OG søge specifik efter kombinationer af ordninger.
  • Mere specifik information om henteordningerne: Hvilken type beholdere benyttes? Er ordningen obligatorisk eller valgfri? Ejes beholderne af kommunen eller borgerne? Er der en indendørs løsning til organisk affald? Er der særlig ordninger i sommerhusområder?
  • Mere specifik information om fraktionerne: Indsamles der hård og/eller blød plast? Hvordan indsamles farligt affald?

Se danmarkskortet på Genanvend.mst.dk, hvor du også kan hente kortlægningens datasæt. Henvendelser om kortet, bedes rettet til både Marianne Ladekarl Thygesen (Obfuscated Email), der er ansvarlig for kortlægningen, og Mathias Wulff Jensen (Obfuscated Email), der er ansvarlig for Genanvend.mst.dk. Kortenes data er opdaterede pr. maj 2016.