Nye affaldsprojekter fra KL sat i søen

Offentliggjort 11-05-2016

Projekterne handler om smarte affaldsdata, best practice på genbrugspladsen, ensartet mærkning af fraktioner og cirkulær økonomi i kommunerne.

KL gennemfører hvert år i perioden 2014-2017 en række projekter for Miljøstyrelsen, som skal hjælpe kommunerne med at nå ressourceplanens mål om 50 % genanvendelse i 2022. I 2016 gennemfører KL fire projekter, som du kan læse mere om her.

Ensartet mærkning af affaldsbeholdere

Projektet vil udvikle et fælles mærkningssystem, så borgerne får ens signaler om affaldssortering ved hjemmet, på arbejdspladsen og i offentlige rum - uanset, hvor de er i landet. Et projekt i 2015 viste, at det er muligt at lave ensartet mærkning på tværs af forskellige affaldsordninger. Det viste også, at der er opbakning til at udvikle en fælles løsning, og at løsningen skal udvikles nu, hvor mange kommuner skal til at implementere nye kildesorteringsordninger. Læs mere om projektet.

Best practice på genbrugspladser

Formålet med projektet er at få ”best practice” fra genbrugspladserne frem i lyset, så kommunerne kan lære af hinanden og øge genanvendelsen. Projektet udarbejder et inspirationskatalog med gode eksempler og anbefalinger i forhold til forskellige emner, fx: fraktioner, kommunikation, indretning, pladsmændenes rolle mv. Læs mere om projektet.

Smarte affaldsdata

Projektet vil undersøge, nye måder for kommunerne at anvende de data, som indsamles om husholdningernes affaldsproduktion. Eksempelvis til at optimere kørsel, identificere mønstre og lave adfærdsrettet kommunikation. Projektet handler om en overgang fra datasæt med snævre formål til mere multifunktionelle datasæt, som kan hjælpe med at løfte affaldshåndteringen til et højere niveau. Læs mere om projektet.

Cirkulær økonomi i kommunerne

Omstillingen til en cirkulær økonomi forudsætter, at alle aktører i værdikæden er bevidste om deres roller og muligheder. Med afsæt i kommunens rolle som serviceorganisation, tilsynsmyndighed og bindeled mellem borgere og virksomheder sigter projektet mod at gøre kommunale beslutningstagere bevidste om potentialerne inden for områder som indkøb/udbud, erhvervsudvikling, byggeri, plan og strategiudvikling. Læs mere om projektet.

Læs mere om tidligere KL-projekter finansieret af Miljøstyrelsen:

KL tager gerne imod nysgerrige spørgsmål fra kommuner, forsyninger eller affaldsselskaber, der vil vide mere om de enkelte projekter. Interesserede kan henvende sig til KL's teknik og miljøkontoret via www.kl.dk/kl-ressourcestrategi.