Nyt værktøj til beregning af genanvendelsesprocent

Offentliggjort 15-06-2016

Med få indtastninger af affaldsmængder og befolkningsdata kan kommunen beregne sin genanvendelsesprocent (vejledende) og få en overordnet vurdering af konsekvenserne ved bestemte indsamlingsordninger.

Nu er den forrige version af beregneren blevet opdateret med den justerede beregningsmetode, som Miljøstyrelsen tidligere har offentliggjort. Justeringerne drejer sig om, hvad der skal indgå i den totale mængde primært producerede affald.

Beregneren viser desuden potentialer og aktuel indsamlingseffektivitet inden for papir, pap, plast, glas, metal, træ og organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger.

Beregneren er baseret på landsgennemsnitlige data fra relevante undersøgelser, herunder især Miljøprojekt nr. 1458: "Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal, og organisk affald fra dagrenovation". Har man i kommunen mere korrekte, lokale data, kan man indsætte dem i beregneren.

Resultaterne fra beregneren erstatter dog ikke Miljøstyrelsens beregninger af de enkelte kommuners genanvendelsesprocent. Metoden til at beregne genanvendelsesprocenten korrekt i forhold til målsætningen om 50 % genanvendelse er defineret i bilag 5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2014 (Danmark uden affald).

Find beregneren her: http://genanvend.mst.dk/materialer/planlaegning-og-vaerktoejer/affaldsplanvaerktoej-til-beregning-af-genanvendelsesprocent/

Læs mere om justeringen af metoden her: http://genanvend.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/justering-af-beregningsgrundlag-for-genanvendelsesprocenten/