Ros til sparringsrum ved lancering i Aarhus

Offentliggjort 16-03-2016

30 affaldsfolk blev vist rundt i sparringsrummet og fik deres første erfaringer med den nye platform, som Miljøstyrelsen har lanceret som en del af Genanvend.mst.dk. Der blev sparret om bl.a. flextømning, bringeordninger og politikersamarbejde, og deltagerne var meget positive over den nye kanal.

undefined

Ressourceteamet fik lejlighed til at præsentere det nye sparringsrum for 30 affaldsfolk fra kommuner, forsyninger og affaldsselskaber i forbindelse med DAKOFAs konference i Aarhus om kommunepuljeprojekter d. 9. februar 2016. Præsentationen blev afviklet som en workshop, så deltagerne fik deres første erfaringer med den nye platform, hvor kollegaer præsenterer deres udfordringer, og andre kommer med forslag og feedback.

Her kom de rundt om bl.a. flextømning, bringeordninger, plastaffald, barrierer for indsamling af organisk affald og politikersamarbejde. Der kom hurtigt gang i en masse gode diskussioner både i lokalet og i sparringsrummet, og efterfølgende gav deltagerne ved workshoppen sparringsrummet mange pæne ord med på vejen.

Miljøstyrelsen glæder sig over den positive modtagelse:

Responsen var, at det er dejligt, at der er kommet et sparringsrum. Vi har fået at vide, at flere af deltagerne efterfølgende har vist sparringsrummet frem for deres kolleger, og vi kan se, at andre allerede har taget sparringsrummet i brug og oprettet nye udfordringer. Det er godt at se, at folk er helt med på at tage en ny kanal i brug," fortæller Emilie Mille Müller, der er Miljøstyrelsens projektleder for sparringsrummet og Genanvend.mst.dk.

Brugerne former sparringsrummet

Sparringsrummet er ‒ sammen med Genanvend.mst.dk ‒ etableret på baggrund af input og forslag, som Miljøstyrelsen i 2014 og 2015 fik fra praktikere i både kommuner, forsyninger og affaldsselskaber. Ressourceteamet har lagt mange kræfter i at skabe gode rammer for erfaringsudveksling, nyheder og materialer, men i sidste ende kan sparringen kun komme fra brugerne selv.

Vi er helt bevidste om, at et nyt forum som sparringsrummet er 100 % afhængigt af, at brugerne tager det til sig. Miljøstyrelsen tager ansvar for at sørge for et godt afsæt og en redaktør, som skal følge og styrke debatten, men derfra er det brugerne selv, der former sparringsrummet," siger Emilie Mille Müller.

Fortroligt rum på ekstern platform

Frem for at udvikle en helt ny platform faldt valget på TAG DEL, der er et non-profit foretagende, som flere kommuner benytter til borgerinddragelse. Det betyder, at brugerne skal oprette en profil på tagdel.dk for at deltage. Miljøstyrelsen har ansat en ekstern redaktør, som godkender brugerne, når de har tilmeldt sig med kontaktoplysninger på Genanvend.mst.dk.

Det betyder lidt flere klik for brugerne, før de kommer ind i sparringsrummet, men modellen skal sørge for, at det kun er medarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber, som har adgang. Desuden giver det armslængde mellem sparringsrummet og Miljøstyrelsen, at Miljøstyrelsen overvåger ikke dialogen, og på hver side kan man se en liste over dem, som kan læse med.

Tilmeld dig sparringsrummet her: genanvend.mst.dk/tilmeld
Besøg sparringsrummet her: genanvend.mst.dk/sparring