Undersøgelse om danskerne affaldssortering

Offentliggjort 17-10-2016

1.005 danskere har i august 2016 svaret på et spørgeskema om sortering af affald. Se, hvad borgerne svarer.

Bolius under Realdania har spurgt 1.005 danskere om deres sortering af affald og fået svar på:

  • Sorterer danskerne deres affald? Hvem gør, og hvem gør ikke?
  • Hvilken slags affald sorteres?
  • Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering?
  • Hvad undlader man at affaldssortere – og hvorfor?
  • Er der affald, som i særlig grad ikke bliver afhentet i dag?

Bolius har brugt undersøgelsen til at lave et temanummer med 33 sider om affaldssortering i oktober-udgaver af deres magasin "Bedre hjem".

Undersøgelsen er gennemført i perioden 8.-17. august 2016 blandt danskere i alderen 25+ år. Data er indsamlet og vægtet, så resultaterne afspejler et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Der er gennemført i alt 1.005 interviews.