Vejle øger sin genanvendelse med ny ordning

Offentliggjort 30-11-2016

En ny affaldsordning med to tokammerbeholdere løftede genanvendelsesprocenten i Vejle Kommune med 28 %. Holder tendensen, har Vejle nået 50 %-målet seks år før deadlinen i 2022.

Nu kan alle villaer og etageboliger i Vejle Kommune udsortere organisk affald, dagrenovation, papir, karton, metal og plast. Villaer får to tokammerbeholdere hver, mens boligforeninger bruger containerøer eller nedgravede systemer.

Den nye indsamlingsordning blev lanceret i april 2016, men resultaterne er ingen aprilsnar. Kommunens egne tal viser, at fra april til juli er mængden af genanvendelige materialer øget med 28 % og mængden af restaffald er mindsket med 40 %. Hvis tallene holder, kan kommunen betragte målet om 50 % genanvendelse som indfriet.

"To beholdere til hver husstand giver yderligere fokus på sortering. Det har især haft effekt på det organiske affald, hvor vi har oplevet en voldsom stigning på 133 %. Men også plast, papir og metal er øget markant," fortæller Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder i AffaldGenbrug hos Teknik og Miljø i Vejle Kommune.

De nye beholdere til genanvendeligt affald bliver derfor fyldt godt op. Særligt plasten fylder meget, men med den nye ordning er der også 36 % mere plast end i samme periode i 2015.

Vejlenserne har været hurtige til at vænne sig til den udvidede sortering, hvilket Yvonne Thagaard Andersen tilskriver deres mangeårige erfaring med at sortere. Borgerne har de sidste 26 år udsorteret organisk affald i poser i samme beholder som restaffaldet. Sorteringstalenterne kommer både til udtryk på de mængder, der kommer ind, og på renheden af de indsamlede genanvendelige materialer.

Kommunikation er alfa og omega

Informationsindsatsen rettet mod borgerne startede flere måneder før lanceringen for at forberede borgerne så godt som muligt på ændringerne.

"Kommunikation må man ikke gå på kompromis med," mener Yvonne Thagaard Andersen: "Sidste efterår startede vi med at fortælle, hvad der skulle ske om foråret. Lige inden den nye ordning trådte i kraft 4. april fik borgerne informationspakker med sorteringsvejledning, brev og klistermærker til indendørs sorteringsløsninger," fortæller hun.

Desuden oprettede kommunen en Facebookside – "AffaldGenbrug – Vejle Kommune" – som ofte opdateres, og hvor kommentarer altid besvares. En SMS-løsning, som påminder borgerne om tømmedage og giver information ved ændringer har lige som tv-spots, webnyheder og pressearbejde være vigtige elementer i opstarts- og implementeringsprocessen.

Samarbejde med ny renovatør kom godt fra start

Indførelse af en ny ordning er sjældent en nem opgave, men oven i kom, at Vejle Kommune samtidig fik en ny renovatør. Det betød, at skraldemændene skulle lære nye ruter at kende – på samme tid som borgerne skulle tage stilling til en masse ændringer: flere fraktioner, nyt materiel, tilbagelevering af de gamle beholdere og nye sorteringsrutiner. Det hele skulle gå op i en højere enhed med de 74.000 beholdere, som skulle udleveres i etaper over tre måneder.

"De udfordringer, vi havde, var primært i forbindelse med de første indsamlinger. Det tager længere tid at tømme todelte beholdere, og det har været en udfordring for skraldemændene at nå deres ruter. I starten var der eksempler på, at det gav lidt gener for borgerne med fx manglende eller sen tømning," forklarer Yvonne Thagaard Andersen.

Som en nøgle til et godt samarbejde med renovatøren, fremhæver Yvonne Thagaard Andersen, at udfordringerne kunne løses med tæt dialog, hvor kommunen bl.a. deltog ved driftsmøder.

Kontakt: Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder, AffaldGenbrug, Teknik og Miljø, Vejle Kommune. Mail: Obfuscated Email

Link til film om den nye ordning

Affaldets vej