Aalborgs børn er hoppet på affaldsbussen

Offentliggjort 13-12-2017

Aalborg Kommunes affaldsbus har på to år besøgt 54 ud af kommunens 62 skoler og undervist 6.400 elever op til 10.-klasse. Bussen kører også til messer, foreninger og events.

Aalborg Renovation har en strategi om at aktivere kommunens børn i forhold til affald og sortering. I stedet for at etablere et undervisningslokale i egne lokaler blev det besluttet at investere i en skolebus.

Der er langt mellem skolerne i kommunen, og langt fra alle ligger tæt på genbrugspladserne. For at kunne tilbyde alle skoler et undervisningsforløb om affald og ressourcer var det vigtigt, at vi kunne komme ud til dem," fortæller Anette Neidhardt, som underviser og koordinerer indsatsen.

Bussen løser desuden den udfordring, at skolerne ikke har tid og ressourcer til at tage på udflugter, og den gør det lettere at integrere affald, genbrug og ressourcer i den almindelige undervisning.

Madam Skrald og flagermusene Frede og Frida

Affaldsbussen er på ydersiden dekoreret med en affaldsfortælling til mindste børn med Madam Skrald og hendes hjælpere, flagermusene Frede og Frida. Indeni gemmer der sig en masse affaldsrekvisitter: plastgranulat, sammenpressende aluminiumsdåser og forskellige former for andet affald. Selve undervisningen er versioneret til børnehavebørn, indskolingen, mellemtrin og udskolingen.

For de mindste skal undervisningen være virkelighedsnær, være tæt på børnenes hverdag, og aktiviteterne skal være praktiske.

Til de helt små børn har jeg udviklet historien om flagermusene Frede og Frida, som jeg også har med som bamser. De to figurer går en tur og finder pantflasker og andet affald fra børnenes hverdag, og så snakker vi om, hvor vi skal gøre af det, og hvad det gør ved naturen. Til slut taler vi med børnene om, at de skal huske og tale med deres forældre om, hvad de har lært om affald og genbrug på dagen. Det er mit indtryk, at det er der mange børn, der gør," uddyber Anette Neidhardt.

Forskellige aktiviteter for små og store

Når børnene når mellemtrinnet, er de rigtig gode til at sortere affaldet og forstår, at affald er materialer, der kan genanvendes til forskellige ting. Aktiviteter for de 10-12-årige er fx at gennemgå affaldet fra madpakkerne fra dagen før, lave en affaldsstafet på tid eller konkurrere med hinanden via Kahoot, der er et onlinesystem til læringsorienterede quizzer.

Børn – til og med mellemtrinnet – er utrolig åbne over for at lære om affald og ressourcer. Ofte ved de en hel masse, fordi sortering efterhånden er en almindelig del af deres hverdag. Faktisk meget mere end det er for voksne, som stadig skal vænne sig til at sortere mere, end de plejede at gøre førhen," forklarer Anette Neidhardt, der er uddannet lærer og trækker på 14 års erfaring som skolelærer.

Med de store udskolingsbørn er spillet "Jagten på råstofferne" en stor succes. Her skal børnene lære om, hvilke råstoffer, der indgår i deres mobiltelefon og computer og kæmpe om dem i et spil-baseret undervisningsforløb. En aktivitet om affaldshierarkiet kan, ligesom affaldsstafetten, også være en god aktivitet for de større børn.

De store børn er erfaringsmæssigt sværere at komme i dialog med end de mindre børn. Derfor er det givtigt, at undervisningen tilrettelægges, så de tilegner sig ny viden ved selv at arbejde med stoffet og løse opgaver", siger Anette Neidhardt.

Fuldt booket et halvt år frem

Affaldsbussen er en populær gæst på skolerne, og Anette Neidhardt er generelt booket fuldt ud et halvt år ud i fremtiden.

Skolebussen har kørt i to år, og jeg kan se, at mange lærere har haft besøg begge år. Det giver rigtig god mening, at børn lærer om affald og ressourcer løbende i deres skoletid, fordi de bliver ældre og der kan puttes mere og mere læring oveni," fortæller Anette Neidhardt.

Undervisningen opdateres løbende, så den følger med, når affaldsordningerne ændrer sig.

Fakta om affaldsbussen

  • Bussen og undervisningen er med til at opfylde skolereformens krav om "Den åbne skole", hvor omverdenen skal inddrages i undervisningen.
  • Bussens opgave er at undervise børn i alle aldre om affald og ressourcer.
  • Bussen har kørt siden 2015. Først som forsøg, men nu som et permanent tilbud til skolerne.
  • Bussen besøgte i 2016/2017 54 ud af de 62 skoler i Aalborg Kommune.
  • Bussen deltager også ved messer og arrangementer og besøger foreninger.

 

Kontakt

Anette Neidhardt, underviser og koordinator i skoletjenesten hos Aalborg Renovation, Obfuscated Email

undefined

Flagermusene Frede og Frieda i guldgruben af genanvendeligt affald.

 

undefined

Frede og Frieda som dukker.