Affaldsfotos til fri brug

Offentliggjort 13-12-2017
Kommunikation

Affaldsfotobank.dk stiller professionelle affaldsfotos til rådighed for kommuner, forsyninger og kommunale selskaber – kvit og frit.

Mange kender til den situation at mangle nogle gode fotos, når der skal kommunikeres om affald til borgerne. Men det kan være dyrt og tidskrævende at få taget de fotos, man skal bruge. Derfor søgte Tårnby Kommune, Langeland Forsyning og Aalborg Renovation i 2016 om midler fra kommunepuljen til at skabe en fælles fotobank:

Affaldsfotobank.dk blev til, fordi vi ønskede en mulighed for at dele gode professionelle fotos på tværs af kommuner og forsyninger. Det var vigtigt, at billederne skulle kunne bruges kvit og frit til affaldskommunikation, så alle kan få mulighed for at bruge billederne i deres kommunikationsmaterialer," fortæller Anette Petersen, projektleder og miljømedarbejder hos Tårnby Kommune.

Sund hjælpekultur i kommunerne

Alle offentlige og halvoffentlige affaldsselskaber, forsyningsvirksomheder og kommuner i Danmark må frit bruge fotobankens billeder i deres ikke-kommercielle informationsmaterialer.

Netop ideen med en fælles samling af fotos var væsentlig. Mange kommuner og forsyninger er nemlig åbne over for at dele deres fotos med hinanden, men i praksis gør ophavsretten det vanskeligt. Det var i denne ånd, at fotobanken blev skabt:

Min erfaring fra kommunernes verden er, at der hersker en sund dele- og hjælpekultur. Man vil gerne dele viden og hjælpe hen over kommunegrænserne. Det er også derfor, at vi gik med i projektet," fortæller Jeanette Nissen Rasmussen fra Langeland Forsyning.

For at give brugerne fleksibilitet må billederne gerne redigeres, og de må anvendes uden kildehenvisning.

Motiver udvalgt med input fra hele landet

Billedernes motiver er primært udvalgt blandt de syv husholdningsfraktioner, da kommunepuljen har fokus på metal, glas, plast, pap, papir, træ og organisk affald.

Affaldsfotobank.dk rummer dog også situationsfotos af fx placering af beholdere, adgangsveje og håndteringen af affaldet både indendørs og udendørs.

Vi ville gerne komme godt rundt om de fleste affaldssituationer i hjemmet – fra sorteringssituationer inden for til beholderne uden for – og også have fotos fra både villa, etagebolig og sommerhus. Vi har endda fotos fra et sorteringsanlæg for metal og plast, men det er også klart, at vi ikke kunne fotografere alt," fortæller Pernille Wamberg Broch fra Aalborg Renovation.

Motiver og kategorier blev udvalgt i en proces, hvor alle kommuner, forsyninger og affaldsselskaber i starten af 2017 blev inviteret til at komme med forslag på baggrund af deres behov. Ud fra disse input besluttede projektgruppen, hvilke motiver der skulle fotograferes.

Fakta om affaldsfotobank.dk

  • Adgang til affaldsfotobank.dk kræver en registreringskode, som fås ved at skrive til Obfuscated Email.
  • Alle billeder ligger i JPEG-format i en størrelse, der egner sig til brug på web.
  • Alle billeder ligger desuden i en størrelse, der egner sig til tryk. Enten som højtopløste JPEG-filer eller som Photoshop-filer. Sidstnævnte er brugt til de fritskrabede billeder, da fritskrabningen dermed bibeholdes.

Kontakt

Pernille Wamberg Broch, kommunikationsmedarbejder i Aalborg Renovation, Obfuscated Email