Bag om problemerne med at afsætte genanvendeligt træ

Offentliggjort 23-05-2017

Mange danske affaldsselskaber – men dog ikke alle – oplever i øjeblikket problemer med at afsætte det genanvendelige træ, som de indsamler. Assens Kommune har dykket ned i problematikken og beskrevet situationen i et notat.

Afsætningsproblemerne skyldes formentlig, at der mangler kapacitet på de modtageanlæg i Danmark, Sverige og Tyskland, der aftager hovedparten af vores træ.

Notatet fra Assens Kommune kommer ind på nogle af de bagvedliggende faktorer, der skaber den nuværende situation. Samtidig konkluderes det, at der på længere sigt må forventes en øget efterspørgsel på træ til genanvendelse. Det skyldes, at markedet udtrykker forventning om en øget produktion spånplader i Europa.

Notatet er udarbejdet af Affaldskontoret i forbindelse med et kommunepuljeprojekt om bedre sortering af rent træ på genbrugsstationer. Se links til højre.