Danskerne omfavner cirkulær økonomi

Offentliggjort 29-11-2017

Der bliver gjort rigtigt meget for at sortere affald og begrænse madspild rundt omkring i de danske husstande. Danskerne har i stor stil taget cirkulær økonomi til sig, viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Godt 6 ud af 10 køber i udgangspunktet brugte produkter - f.eks. på loppemarkeder.

Affaldssortering, genbrug og begrænsning af madspild har gjort sit indtog i de danske husholdninger. Næsten ni ud af 10 danskere bruger på en eller anden måde cirkulær økonomi i hverdagen, viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Til gengæld er selve begrebet ikke særligt kendt blandt danskerne. Kun 22 % har således hørt om cirkulær økonomi. Efter at have fået det forklaret, svarer et flertal på 55 % dog, at de er positive over for tanken. Kun 4 % svarer, at de ser negativt på cirkulær økonomi.

- Danskerne har i høj grad taget cirkulær økonomi til sig. Undersøgelsen viser, at mange danskere allerede i dag fremmer en cirkulær økonomi i hverdagen, og et flertal er positive over for at tænke bæredygtighed og miljø ind i hverdagen, siger Mikkel Stenbæk Hansen, Funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Ifølge Miljøstyrelsens undersøgelse er det særligt et ønske om at passe på miljøet, der gør tanken populær. Mere end seks ud af 10 af dem, der er positive over for cirkulær økonomi, begrunder det med, at de gerne vil forbedre miljøet og passe bedre på jordens ressourcer.

Cirkulær økonomi er en tankegang, som er blevet stadig mere udbredt i de senere år og handler om at udnytte materialerne bedre og begrænse ressourcespild.

Mens danskerne generelt er glade for cirkulær økonomi, så viser Miljøstyrelsens undersøgelse, at danskerne er splittede, når det kommer til køb af brugte produkter. Godt 6 ud af 10 køber i udgangspunktet brugte produkter, mens knap 4 ud af 10 ikke gør det. Mere end hver tredje af alle danskere har også angivet, at de i fremtiden tror, at de vil købe flere brugte produkter, mens en anden tredjedel ikke forventer fremadrettet at købe flere brugte produkter, fordi de enten helst køber nyt eller ikke stoler på holdbarheden af istandsatte produkter.

Fakta

  • 88 % af de adspurgte bruger på en eller anden måde cirkulær økonomi i hverdagen.
  • 22 % af de adspurgte havde hørt om cirkulær økonomi. Efter en kort introduktion til begrebet cirkulær økonomi svarede 55 %, at de var positive over for begrebet, mens kun 4 % var negative.
  • 48 % af de adspurgte siger, at deres valg af produkter bliver påvirket af en virksomheds miljøprofil. 28 % efterspørger i høj grad et større udvalg af miljøvenlige produkter.
  • Undersøgelsen er lavet af Epinion for Miljøstyrelsen og bygger på svar fra 1.055 mennesker over 18 år fra alle dele af Danmark.
  • Cirkulær økonomi er en tankegang, hvor forbrug af ressourcer, mængden af affald, forurening og energiforbrug minimeres gennem bedre design, vedligehold, reparationer, renovering, genbrug og genanvendelse og nye forretningsmodeller.