Det fælles piktogramsystem er lanceret

Offentliggjort 25-01-2017

Geografiske forskelle i fraktioner og piktogrammer kan være en barriere for, at sortering af affald bliver en del af borgerne adfærd uanset, hvor de befinder sig. KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har derfor sammen fået udviklet et fælles, frivilligt piktogramsystem, der kan bruges over hele landet.

Med støtte fra Miljøstyrelsen har KL og Dansk Affaldsforening udviklet 17 piktogrammer beregnet til henteordninger. Det fælles system tager afsæt i eksisterende mærkningssystemer rundt omkring i Danmark, hvor de mest egnede elementer og den bedste kombination af dem blev udvalgt og justeret til et grafisk sammenhængende system. Systemet er siden blev udbygget med piktogrammet til genbrugspladser, så det fælles system omfatter nu i alt 62 mærker.

Det er frivilligt og gratis at bruge det fælles system f.eks. ved udrulning af nye ordninger eller ved udskiftning af materiel. 30 kommuner har allerede tilmeldt sig, og mange flere er på vej til at tilslutte sig.

Udviklingen har inddraget borgere såvel som affaldsprofessionelle, der har bidraget med viden, meninger og gode råd. De affaldsprofessionelles indspark har været brugt til at skabe et solidt system, som kan favne forskellene i kommunernes affaldsordninger og de forskellige afgrænsninger af fraktioner – og dermed de mange forskellige sammenhænge, piktogrammerne skal kunne bruges i. Borgernes input er brugt som indikation af, om løsningen umiddelbart gav mening for dem.