Indbydelse til erfa-møde om børn og affaldspædagogik d. 7/9

Offentliggjort 14-06-2017

Kommunepuljeprojektet "Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem" indbyder alle interesserede til erfa-møde d. 7. september i København. Projektet udvikler og afprøver undervisningsmateriale og undersøger effekter af affaldspædagogiske aktiviteter i skoler og daginstitutioner samt affaldspraksisser i forskellige familier med fokus på børn og deres familiers læring om affald.

Projektet "Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem" undersøger og udvikler affaldspædagogiske læringsaktiviteter, der inddrager og udvikler familiernes affaldspraksis. Viden og læringsaktiviteter der skal bidrage til bedre affaldsadfærd i hjemmet. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Kommunepulje. Projektet følger op på et forudgående projekt med titlen "Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaffald".

En del af projektet er at dele viden på tværs af forvaltninger og på tværs af landet. Det gøres digitalt, men også ved at mødes ansigt til ansigt.

Dagsordener og bidrag fra tidligere møder kan ses på projektets blog under menupunktet "ERFA-møder". Se bloggen på www.skodanet.blogspot.dk.

Projektets andet og sidste ERFA-møde i projektet afholdes torsdag den 7. september 2017 i København. Mødet vil indeholde resultater fra følgeforskningen og præsentation af det nye undervisningsmateriale. Om eftermiddagen vil der være ”Markedsplads” hvor du kan dele erfaringer eller få sparring på dine affaldspædagogiske projekter. Det er sjovest med mange indlæg på markedspladsen på ERFA-møderne. Så byd ind med erfaringer, konkrete udfordringer eller få sparring på en idé.

OBS: Hvis du vil byde ind på eftermiddagens markedsplads - med erfaringer, konkrete udfordringer eller have sparring på en idé – så skriv til Flemming Sjølin Bauer på Obfuscated Email.dk. og fortæl, hvad du byder ind med.

Praktisk information

Målgruppe: Repræsentanter fra kommunernes Teknik og Miljø & Børn og Unge forvaltninger, Affaldsselskaber samt skoler/institutioner, der deltager i følgeforskningen.

Hvornår: Torsdag d. 7. september 2017 kl. 10-16.

Hvor: Festsalen, Bygning V, De Gamles By. Adressen er Edith Rohdes Vej 4A/4B, 2200 København N. Indgang til De gamles by er på Nørre Allé 41, 2200 København N.

Pris: Forplejning og deltagelse i mødet er gratis, men transport og tid skal selv dækkes.

Tilmelding: Send en mail til Flemming Sjølin Bauer på Obfuscated Email.