Fælles piktogrammer – nu også til genbrugspladser

Offentliggjort 30-03-2017

KL og Dansk Affaldsforening tager næste skridt i arbejdet med at udvikle fælles piktogrammer til sortering af affald, denne gang til brug på genbrugspladser. Der udvikles nu 50 nye piktogrammer til genbrugspladsens fraktioner.

KL og Dansk Affaldsforening arbejder videre med at udvikle fælles piktogrammer, der kan bidrage til ensartet visuel kommunikation på tværs af alle ordninger for husholdningsaffald. Mange kommuner har ønsket at få udviklet piktogrammer for de affaldsfraktioner, der typisk afleveres på genbrugspladser.

I 2015 undersøgte KL, hvilke krav et mærkningssystem til affaldsbeholdere skal opfylde. I 2016 blev der udviklet et fælles piktogramsystem til henteordninger i et samarbejde mellem KL og Dansk Affaldsforening. Miljøstyrelsen har nu bevilliget penge til udvikling af 50 piktogrammer til fraktioner på genbrugspladser. Projektet medfinansiering af KL og Dansk Affaldsforening.

Løbende samskabelse med interesserede

Kommuner og affaldsselskaber inviteres med i udviklingen af piktogrammerne, så de kan være med til at bestemme, hvilke fraktioner/materialer der skal udvikles mærker for.

Medio marts blev afholdt en workshop med 20 deltagere fra Øst- og Vestdanmark, der bl.a. gav input til, hvilke piktogrammer der skal udvikles. Alle kommuner og affaldsselskaber, der ønsker at deltage, kan tage kontakt til KL.

Projektet forventes afsluttet senest september 2017, hvor mærkerne til genbrugspladser bliver lagt på Dansk Affaldsforenings hjemmeside, sammen med mærkerne til henteordninger.

Det fælles piktogramsystem

Det fælles piktogramsystem rummer allerede 17 piktogrammer til henteordninger. Det er frivilligt for kommunerne og deres affaldsselskaber, om de vil bruge det fælles system. 12 kommuner og affaldsselskaber har tilmeldt sig (marts 2017), svarende til 750.000 borgere, og 15 yderligere har meldt deres interesse i også at indgå (svarende til 500.000 borgere). Dette overstiger projektgruppens forventninger for tilmeldinger i løbet af det første år.