Fejltolkning om kommunale genbrugsbutikker

Offentliggjort 24-03-2017

Miljø- og Fødevareministeriet har ikke givet grønt lys til kommunale genbrugsbutikker.

Dansk Affaldsforening og flere medier fortæller, at Miljø- og Fødevareministeriet har givet grønt lys til kommunale genbrugsbutikker. Men det er forkert.

Baseret på en udtalelse fra Miljøstyrelsen til Statsforvaltningen samt et svar fra miljø- og fødevareministeren til Folketinget , konkluderer Dansk Affaldsforening og flere medier, at kommunerne har grønt lys til at drive genbrugsbutikker. Men det er en fejltolkning.

Hverken miljø- og fødevareministeren eller Miljøstyrelsen har givet grønt lys til kommunale genbrugsbutikker. Det spørgsmål ligger nu til statsforvaltningens afgørelse. Styrelsen har alene forklaret, at der i affaldsreglerne ikke er regler om ting afleveret på genbrugspladserne med henblik på direkte genbrug, da det ikke anses som affald. Affaldsreglerne regulerer alene affald.

Affaldsreglerne forhindrer heller ikke kommunerne i at videresælge ting afleveret som affald i egne genbrugsbutikker. Det udelukker dog ikke, at der kan være andre regler til hinder for de kommunale genbrugsbutikker. Dette har hverken Miljøstyrelsen eller miljø- og fødevareministeren taget stilling til. Styrelsen og ministeren har alene udtalt sig om affaldsreglerne.

Miljøstyrelsens udtalelse er afgivet til Statsforvaltningen, der i øjeblikket ser på kommunale genbrugsbutikker efter, at DI har klaget over dem. Miljøstyrelsen afventer Statsforvaltningens konklusion i denne sag. Miljøstyrelsen afventer desuden regeringens netop igangsatte servicetjek af det offentliges erhvervsaktiviteter.