Film til borgerne om affaldssortering

Offentliggjort 31-01-2017

Miljøstyrelsen har produceret fire film om affaldssortering, som kommuner og affaldsselskaber kan bruge i deres kommunikation og kontakt med borgerne. Filmene rummer tips og vigtige budskaber til borgerne om affaldssortering.

Formålet med filmene er at stille informationsmateriale til rådighed, som kan bruges af kommuner, forsyninger, affaldsselskaber og andre til at sætte fokus på affaldssortering.

Filmene rummer vigtige budskaber og enkle tips om spørgsmål, der dukker op i borgernes hverdag. Indholdet er tilrettelagt med henblik på, at budskaberne skal være relevante og korrekte for borgere i hele landet på tværs af kommunernes forskellige indsamlingsordninger.

Hjælp os med at udbrede filmene!

Vær med til at informere og opmuntre borgerne til affaldssortering ved at dele filmene på jeres medier. Filmene er lavet til at stå alene, så man kan bruge filmene, når man har behov for det. Det kan være i forbindelse med en kampagne, for at svare på en borgerhenvendelse – eller hvis man bare gerne vil skabe lidt liv på sine sociale medier.

Når du deler en film: Tilføj en kommentar eller indledning, der gør filmen relevant for netop jeres borgere på det tidspunkt, den lægges ud. Det er ekstra motiverende for borgerne, når der er en oplagt og konkret anledning til at se filmen.

Det er en myte, at affaldet blandes. Filmen forklarer, hvordan kildesorteret affald holdes adskilt fra borgerens beholder til nyt produkt. Budskabet er overordnet og vigtigt at slå fast overfor borgerne. Del derfor filmen på jeres sociale medier, eller læg den på jeres hjemmeside, hvor borgerne ser den som noget af det første.


Filmen giver generelle tips om, hvor rent genanvendeligt affald bør være. Budskaberne tager hensyn til, at der er forskellige krav i forskellige kommuner. Del filmen på jeres sociale medier, eller læg den på jeres hjemmeside på en side med generelle tips.

NB! Når vi taler om skylning af affaldet eller ej, så kan man ikke sige noget entydigt for hele landet. Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvad borgerne får besked på. Nogle kommuner beder om at få genbrugsmaterialerne skyllet, mens andre beder om, at affaldet ikke skylles eller vaskes, så der ikke forbruges el og vand på det. Miljøstyrelsens oplevelse er, at begge dele er ganske udbredte, og det har vi forsøgt at tage hensyn til i vores informationsvideo. Borgere skal derfor kontakte deres kommune for at få det præcise svar, som gælder for håndtering af husholdningsaffaldet i deres kommune.


Filmens budskab er, at aluminiumsdåser altid skal udsorteres – også selv om der ikke er pant på. Dåser uden pant kan afleveres enten som metalaffald eller (som det typisk er muligt) i butikkernes pantautomater. Del filmen på jeres sociale medier, eller læg den på jeres hjemmeside på en side om metalaffald.


Filmen beskriver eksempler på, hvad man ikke skal lægge i sit glasaffald. Budskabet er, at man skal passe på med at forurene sit glasaffald, da mindre urenheder kan ødelægge kvaliteten af en stor mængde glasaffald. Del filmen på jeres sociale medier, eller læg den på jeres hjemmeside på en side om glasaffald.


Tekniske tips

På langt de fleste hjemmesider er det enkelt at indsætte ("embedde") en film, der ligger på YouTube.

Hvis du selv uploader filmene, så husk at sætte en individuel thumbnail til hver film, så de ikke fremstår ens. Det er især vigtigt, hvis filmene lægges samlet.