Flertal af borgerne ønsker at udsortere organisk affald

Offentliggjort 24-09-2017

Danskerne er glade for at kunne sortere kartoffelskræller, æggeskaller, kaffegrums og andet organisk affald. Næsten 9 ud af 10 af de borgere, der i dag har mulighed for at sortere det organiske materiale fra resten af husholdningsaffaldet, er tilfredse med ordningen. Blandt de borgere, som ikke kan sortere organisk affald, vil halvdelen gerne have muligheden.

I flere kommuner er man i gang med at rulle beholdere til organisk affald ud til borgerne. Og de nye beholdere bliver mange steder taget imod med åbne arme. I hvert fald har danskerne et positivt syn på affaldssortering, viser en undersøgelse fra Miljøstyrelsen. 88 % af dem, som har muligheden for at sortere organisk affald, er tilfredse med ordningen.

"Brugerne har taget godt imod sortering af organisk affald, de steder hvor ordningen er indført. Det er altafgørende at borgerne med på idéen hvis affaldssortering skal fungere," siger Nis Christensen som er kontorchef i Miljøstyrelsens afdeling for Cirkulær Økonomi og affald.

Det er langt fra alle, der har mulighed for at sortere organisk affald. I undersøgelsen siger 7 ud af 10, at de ikke har mulighed for at sortere organisk affald. Blandt de borgere, som ikke kan sortere organisk affald, vil halvdelen gerne have muligheden.

Generelt er mange danskere positive over for affaldssortering, og det skyldes blandt andet hensynet til miljøet. Knap 6 ud af 10 ser det som en nødvendighed for miljøet at sortere affald, og lidt mere end hver tredje ville gerne have flere muligheder for at sortere affald.  

Enkelte ser det dog som en gene at have en stribe forskellige beholdere stående. 15 procent af de adspurgte svarer, at affaldssortering er besværlig. De fleste finder sig dog i det, for kun 3 % ville gerne af med et par affaldsbeholdere og have færre sorteringsmuligheder.

Hver dansker producerer hvert år cirka 593 kg affald. En undersøgelse fra København har vist, at bioaffald udgør mere end 40 pct. af husholdningsaffaldet. Det organiske affald, som bliver sorteret fra i husholdningerne, bliver genanvendt til dels biogas, dels til næringsrigt gødningsmiddel til landbrugsjord. På den måde genanvendes både energien og nærringsstofferne i affaldet.

Fakta om undersøgelsen

  • Tallene stammer fra en rapport, som Epinion har lavet for Miljøstyrelsen, og som udkommer sidst i september. Undersøgelsen bygger på svar fra 1055 danskere.
  • 29 % af de adspurgte har i dag mulighed for at sortere deres organiske affald. Af dem svarer 88 %, at de er tilfredse med ordningen.
  • Blandt de 71 %, som ikke i dag kan sortere organisk affald, ønsker halvdelen at få muligheden.
  • 35 % af de adspurgte vil gerne have flere sorteringsmuligheder, mens 3 % gerne ville have færre.
  • Affaldsstatikken 2015 viste, at hver dansker årligt producerer 593 kg affald. En anden undersøgelse fra 2016 af københavnernes husholdningsaffald viser, at bioaffald udgør mere end 40 pct. af indholdet.