Genanvend ser frem mod 2018

Offentliggjort 14-12-2017

Med udgangen af 2017 begynder en ny fase for Genanvend.

I forbindelse med implementeringen af ressourcestrategien "Danmark uden affald" blev "Ressourceteamet" dannet i Miljøstyrelsen til at understøtte kommunernes arbejde med at øge genanvendelsen af husholdningernes affald. Videndeling og formidling af erfaringer og projekter om genanvendelse har været blandt Ressourceteamets vigtigste opgaver, og videndelingsportalen Genanvend.mst.dk har været et af kernepunkterne i dette arbejde.

Genanvend har været en succes med ca. 15.000 årlige besøg og særdeles positiv feedback i de tilfredshedsundersøgelser, der er gennemført i målgruppen.

Projektbibliotek og materialesamling fortsætter

Genanvend videreføres efter nytår, men på et lavere blus end tidligere. Fagmedarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber vil stadig kunne finde materialer og rapporter fra blandt andet Miljøstyrelsen og de 80 kommunepuljeprojekter, som er iværksat siden 2014.

Portalen vil derfor fortsat være et værdifuldt redskab til informationssøgning i kraft af projektbiblioteket og materialesamlingen.

Miljøstyrelsen overvejer fremtidige muligheder

Efter nytår vil portalen dog som udgangspunkt ikke blive opdateret med nyt indhold. Derfor er det også planen at fjerne områder på portalen, som kræver opdateringer – primært telefonbogen over fagmedarbejdere og nyhedsbrevet.

Selv om portalen bliver sat i en statisk tilstand, vil Miljøstyrelsen overveje at se på, hvordan der eventuelt fortsat kan være aktivitet på Genanvend.

Artikler på Genanvend.mst.dk