Genbrug af gode løsninger på genbrugspladserne

Offentliggjort 27-02-2017

Potentialet for større genanvendelse er stort på landets ca. 450 genbrugspladser. Få inspiration til løsninger i KL's nye inspirationskatalog.

Der afleveres et sted mellem 250-600 kg affald pr. borger på landets genbrugsplads hvert år. Det svarer til, at borgerne afleverer ca. halvdelen af deres affald på genbrugspladsen. Genanvendelsesprocenten svinger meget, men de fleste steder er der væsentlige potentialer for at genanvende mere.

Med støtte fra Miljøstyrelsen har KL udarbejdet et inspirationskatalog, der sætter fokus på løsning, råd og erfaringer, som kan bringes i spil for at få borgerne til at sortere bedre på genbrugspladser og løfte genanvendelsen på andre måder.

Kataloget handler især om fokusfraktionerne fra ressourcestrategien, og hvordan kommunen kan arbejde for mere genanvendelse af dette affald.

Du kan blandt andet læse om:

  • Pladspersonalets rolle
  • Indretning af pladsen
  • Kommunikation med borgerne
  • Afsætning af materialerne
  • Mere genanvendelse af papir, pap, plast og træ
  • Mindre affald i småt og stort brændbart og til deponi

Hent rapporten i boksen til højre.