Horsens rykker fra 18 % til 47 % på kun to år

Offentliggjort 29-09-2017

For to år siden indførte Horsens Kommune ny affaldsordning, og resultaterne er allerede flotte. Før lå genanvendelsesprocenten på 18 %, men nu er tallet 47 %.

I disse dage fejrer affaldsordningen i Horsens både toårsfødselsdag og et flot resultat. Ifølge kommunens egne beregninger har ordningen nemlig rykket genanvendelsesprocenten fra 18 % til 47 % af al det husholdningsaffald, som kommunen indsamler.

"Det er en betydelig forbedring, som borgerne, skraldemændene og mange flere har æren for. Vi er kun kommet hertil, fordi alle har bidraget. Det er både Sanne, der smider sine kartoffelskræller til madaffald, og Niels, der henter affaldet, som skal have stor ros," siger afdelingsleder for Affald og Genbrug, Marie Lindberg Tefre.

Eksempelvis indsamler og genanvender Horsens Kommune hver måned 375 ton madaffald hver måned, der omdannes dels til gas, dels til biomasse som bruges til gødning.

I forbindelse med toårsfødselsdagen holder kommunen lørdag den 7. oktober åbent hus for borgerne fra kl. 10.00 til 13.00 omlastehallen på Endelavevej.

Fakta

Horsens byråd vedtog den nye affaldshåndteringsplan i december 2013. Det blev besluttet, at alle husstande skulle sortere deres affald i fire forskellige typer affald: emballage, papir, madaffald og restaffald. I dag er 87 % af alle husstande med i ordningen, og de resterende husstande kommer på den nye ordning i løbet af 2017 og 2018. Det er kommunens mål at nå 50 % genanvendelse inden 2018 – altså i god tid før regeringens mål om 50 % genanvendelse inden 2022. Miljøstyrelsens senest offentliggjorte statistik for kommunernes genanvendelsesprocenter dækker 2015.

Kontakt

Marie Lindberg Tefre, afdelingsleder i Horsens Kommune, telefon 51 80 91 04.