Imprægneret træ kan bruges i forbrændingsanlæg

Offentliggjort 30-06-2017

Nye rapporter viser, at det både er miljømæssigt og samfundsøkonomisk bedre at bruge imprægneret træaffald i danske forbrændingsanlæg end at deponere eller eksportere det.

Kan vi gøre noget bedre med imprægneret træaffald, end vi gør i dag? Det spørgsmål har Miljøstyrelsen fået undersøgt, og svaret i fire rapporter, der udkommer i dag, er: Ja.

I dag sendes hovedparten af det danske metalimprægnerede træaffald til forbrænding i Tyskland, mens en mindre del deponeres. De nye rapporter peger på, at det er både miljømæssigt og samfundsøkonomisk bedre at bruge træet i danske forbrændingsanlæg sammen med almindeligt affald – forudsat slaggerne fra forbrændingsanlægget fortsat kan nyttiggøres.

På baggrund af rapporterne vurderer Miljøstyrelsen, at træaffald imprægneret med kobber, krom og arsen (CCA) fra i dag kan betragtes som forbrændingsegnet affald og bruges på danske forbrændingsanlæg. Anlæggene skal dog være godkendt til at modtage affaldet, og i de tilfælde, hvor der modtages imprægneret træ klassificeret som farligt affald, skal der udføres en VVM-proces, før der kan gives tilladelse til forbrænding af træet.

Miljøstyrelsen har på baggrund af undersøgelserne revideret sin vejledende udtalelse om håndtering af imprægneret træaffald. Undersøgelserne er foretaget som opfølgning på et initiativ i ressourceplanen ”Danmark uden affald”.

> Læs udtalelsen og rapporterne om imprægneret træ

Yderligere oplysninger:
Økonom Robert Heidemann, tlf. 72 54 41 32, email: Obfuscated Email
Civilingeniør Ole Kiilerich, tlf. 72 54 44 51, email: Obfuscated Email