KL laver videnskatalog og vejviser til affaldsplanlægning

Offentliggjort 24-05-2017

Mange nye initiativer og projekter med nye vinkler på genanvendelse af affald har de seneste år skabt masser af ny viden på området. KL samler op og producerer et videnskatalog til affaldsplanlæggere og en vejviser til lokalpolitikere målrettet planperioden 2018-2030.

De seneste år er der over hele landet gennemført en lang række initiativer og projekter med nye vinkler på affaldshåndtering og affaldsplanlægning, som kan fremme genanvendelsen af materialerne. Der er skabt masser af ny viden, der typisk er dokumenteret i projektrapporter og forankret hos affaldsmedarbejderne i landets kommuner, forsyninger og affaldsselskaber.

KL samler nu op på denne nye viden og producerer et videnskatalog, som især affaldsplanlæggere vil kunne bruge til at opdatere deres vidensgrundlag før arbejdet med de nye affaldsplaner, der skal udarbejdes fra 2018. Efter kommunalvalget i november 2017 vil der erfaringsmæssigt være nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har beskæftiget sig med affaldsområdet. Til dem produceres en lille vejviser.

Materialerne skal bidrage til, at kommunerne når 50% målsætningen frem mod 2022 og udvikler deres affaldshåndtering mod stadigt højere genanvendelsesprocenter.

Fokus på ressourcestrategiens initiativer

KL tager primært udgangspunkt i initiativer, der har afsæt i den nationale ressourcestrategi fra 2013. Det inkluderer eksempelvis de mange lokale projekter, der er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje. Projektet ønsker at få erfaring og viden herfra gjort mere lettilgængelig til brug for kommunernes arbejde i årene efter 2017.

KL vil først etablere et overblik over den viden, der er frembragt i projekterne. Projektet vil gennemgå de afsluttede projekter og sammenfatte viden fra dem, både tværgående og indenfor de udvalgte temaer.

Fakta

  • KL udarbejder materialer, der fremlægger den essentielle viden fra ressourcestrategiarbejdet i en fysisk publikation til affaldsplanlæggerne. Der laves også en vejviser målrettet nyvalgte kommunalpolitikere.
  • Der arrangeres en konference d. 2. november 2017, hvor projektets konklusioner præsenteres. Her vil fokus være på videndeling mellem affaldsplanlæggere. Konferencen vil blive finansieret ved brugerbetaling.