København får 100 tons rent træ som storskrald hver måned

Offentliggjort 29-05-2017

Københavns Kommune har siden januar 2016 samlet genanvendeligt træ ind med storskraldet. Kvaliteten er så god, at fraktionen kan afsættes uden yderligere sortering.

Københavns Kommune indsamler over 15.000 tons storskrald om året, og kommunen anslår, at 60 % af storskraldet består af forskellige typer træ. Potentialet for genanvendelse var ikke til at overse!

I januar 2016 indførte København derfor fraktionen "Træ til genanvendelse" i sin storskraldsordning. Siden da er de indsamlede mængder steget næsten måned for måned – fra under 10 tons ved start til over 100 tons hver måned i årets fem sidste måneder. I alt blev der i 2016 samlet 875 tons træ til genanvendelse ind fra husstandene i Københavns Kommune. Målet er 3.500 tons, og dermed er ca. 25 % af vejen tilbagelagt.

Mængderne går den rigtige vej, men vi er ikke i mål endnu. Det er en ny ordning, som lige skal i gang, før vi begynder at vurdere, om det er den rette løsning. Her i 2017 håber vi at komme højere op, så vi får mere træ ud i en bedre kvalitet, end vi kan få ved eftersortering af storskraldet," fortæller Anders Kiil, kontraktansvarlig i Affald og Genbrug i Københavns Kommune.

Træet kan afsættes uden eftersortering

Den indsamlede fraktion kræver til gengæld ikke eftersortering.

Kvalitetsmæssigt er vi meget tilfredse med ordningen. Lige nu har vi en ren A2-fraktion, som kan afsættes uden yderligere sortering. Det er meget vigtigt på nuværende tidspunkt, hvor træ af ringere kvalitet er svært at afsætte," siger Anders Kiil. Kommunen kan godt mærke, at udenlandske aftagere har skærpet deres krav, fordi der er et stort udbud af træ i god kvalitet i øjeblikket. Det skærper kravene til træets kvalitet.

Københavns Kommune forsøger at holde fraktionen så enkel som muligt, så borgerne ikke misforstår, hvilke typer træ der må komme i "Træ til genanvendelse".

Træ til genanvendelse er fx møbler af træ – ubehandlede, lakerede eller laminerede – og ubehandlet træ fra gør-det-selv arbejde. Men det er svært at forklare – og forstå – at fx lakeret indendørstræ gerne må afleveres til genanvendelse, mens malet træ ikke må," forklarer Anders Kiil.

Vigtigt samarbejde med renovatører og viceværter

Et praktisk problem i København er byens mange små gårde og smalle gader, hvor det er vanskeligt at stille sorteret storskrald. Ofte er der pladsproblemer, eller storskraldet bliver blandet sammen i den periode, hvor det står og venter på at blive afhentet.

Derfor lægger kommunen en stor indsats i at gå i dialog med dem, som oplever problemerne, men som også kan afhjælpe problemerne – renovatører og viceværter.

Vi ser et godt samarbejde med renovatører, viceværter og engagerede beboere som et af de vigtigste redskaber i forhold til både at indsamle mere træ til genanvendelse og at skabe et godt affaldsmiljø for borgerne," siger Anders Kiil.

Billedtekst: Mængden af træ til genanvendelse, som Københavns Kommune indsamlede månedligt i 2016 fra husholdningerne ved storskraldsordning.

Gode råd

  • Anders Kiils anbefaling til andre kommuner er, at man skal sikre sig, at det er enkelt for borgerne at sortere træet, så det indsamlede træ er rent nok. Det er uanset, om der er tale om en hente- eller bringeordning.
  • Hvis kvaliteten ofte nedgraderes til fx A4, så er det ikke til at komme af med træet.

Kontakt

Anders Kiil, kontraktansvarlig, Affald og Genbrug, Københavns Kommune