Konference: Ressource- og affaldsplaner – på vej mod 2022

Offentliggjort 12-09-2017

Reserver d. 28/11 '17 til KL's konference om kommunal best practice, cirkulær økonomi og den nye affaldsplanperiode fra 2019 til 2024.

Hvor: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Hvornår: 28. november 2017. Reserver dagen nu!
Tilmelding: Åbner 2. oktober 2017.

KL afholder en konference for medarbejdere indenfor ressource- og affaldsområdet for at samle op på kommunernes store arbejde under Ressourcestrategien. Formålet er at dele viden og erfaringer på tværs.

Samtidig kigger konferencen frem mod den nye affaldsplanperiode (2019-2024), målet om 50% genanvendelse i 2022 og omstillingen af affaldssektoren, som følge af EU's cirkulær økonomi-pakke.

KL samler derfor ledere og medarbejdere i kommunernes forvaltninger og affaldsselskaber samt øvrige fagpersoner, til en dag hvor:

  • KL præsenterer den kommunale "best practice", som er udviklet gennem de sidste tre års kommunepuljeprojekter, og som KL har sammenfattet i et videnskatalog til affaldsmedarbejdere.
  • Miljøstyrelsen og KL fortæller om de nye vilkår for kommunernes affaldshåndtering indenfor rammerne af den cirkulære økonomi.
  • Du får mulighed for at 'skræddersy' din egen konference ved at vælge mellem forskellige temaer.
  • Der bliver rum til dialog med kollegaer om fx hvordan vi vækker sorteringslysten i etageboliger eller hvordan vi klæder de "nye lokalpolitikere" på til, at kommunen kan levere på de kommende målsætninger frem mod 2030.

Nærmere oplysninger om tilmelding, tidspunkter og program offentliggøres omkring 1. oktober 2017.

Yderligere information

Trine Iversen, Obfuscated Email