Majspose løftede madaffaldets kvalitet i Frederikssund

Offentliggjort 28-02-2017

Frederikssund Kommune har sorteret bioaffald i mere end 20 år, men trods mange de års rutine lå kvaliteten lavt i forhold til nabokommunerne. Det ændrede sig markant med udlevering af komposterbare poster til alle husstande og ændring af navnet fra bioaffald til madaffald.

En stikprøve fra årsskiftet 2015/2016 havde vist, at Frederikssund Kommune havde den laveste renhedsgrad af sit indsamlede bioaffald – 79,7 % i haveboliger og 74,7 % i etageboliger – sammenlignet med nabokommunerne Egedal, Halsnæs, Hillerød og Rødovre.

Selv om kvaliteten så fin ud, ville kommunen gerne tage ansvar for, at kvaliteten blev bedre. I september 2016 lancerede kommunen flere tiltag. For det første blev bioaffald omdøbt til madaffald. For det andet begyndte kommunen at udlevere komposterbare poser til madaffaldet til alle husstande. Det gjorde en forskel.

Komposterbare poser virker

Få måneder efter undersøgte kommunen affaldet i 550 husstande. Renheden i de komposterbare poser var nu knap 98 % – altså en markant stigning.

"Succesen har selvfølgelig flere årsager, men fx har poserne gjort det nemmere for borgerne at håndtere deres madaffald og det sender et rigtig godt signal, at poserne er lavet af majsstivelse. Det giver mening for borgerne, og det motiverer dem. Desuden havde borgerne tidligere frit valg af poser, og det var svært for os at tage en dialog om sortering, fordi skraldemændene af arbejdsmiljøhensyn ikke kigger i poserne. Men nu er det langt lettere, fordi der er krav til poserne," siger affaldsmedarbejder Lars Ege Larsen fra Frederikssund Kommune.

Højere kvalitet og større mængder

Undersøgelsen i oktober viste, at ikke alle borgere havde taget de komposterbare poser til sig. Dermed gav den også lidt indsigt i, hvordan renhed og valget af poser hænger sammen. Madaffald indsamlet i indkøbsposer havde en renhed på 54 %. Løst affald havde den allerlaveste renhed med 52 %. Der blev også fundet en mindre mængde haveaffald i havebolig-områderne.

Efter undersøgelsen begyndte kommunen at uddele meddelelsessedler til dem, som ikke i første omgang var begyndt at benytte madaffaldsposerne. Hvis opfordringen ikke hjælper, så bliver madaffaldet ikke taget med. Og det ser ud til at have en god effekt:

"Vi har ikke fået undersøgt kvaliteten, efter at vi er begyndt at sanktionere, men vi er meget tilfredse med effekten af de komposterbare poser indtil videre. Renheden er højere, og det ser også ud til, at der indsamles større mængder," konkluderer affaldsmedarbejder Lars Ege Larsen.

Næste skridt bliver at følge op på boligselskaber og andre med fælles beholdere, hvor den direkte dialog med den enkelte borger ikke er mulig.

Fakta

  • Kommunerne Frederikssund, Egedal, Halsnæs, Hillerød og Rødovre undersøgte ved årsskiftet kvalitet og sammensætning af indsamlet kildesorteret madaffald. I Frederikssund blev et område med 109 haveboliger og 120 etageboliger og andre bebyggelser med fællesindsamling undersøgt.
  • Renhedsgraden af det indsamlede madaffald var 79,7 % for haveboliger og 74,7 % for etageboliger og andre bebyggelser med fællesindsamling i Frederikssund Kommune. Disse tal var de laveste i forhold til nabokommunerne. Fx var et område i Hillerød (Skævinge) helt oppe på 97,1 % – i et område hvor der blev anvendt komposterbare poser.
  • Frederikssund Kommune evaluerede sine nye tiltag inden for indsamling af madaffald med en affaldsundersøgelse, hvor affaldet i fem områder blev undersøgt: tre områder med haveboliger og to med etageboliger og fællesopsamling – i alt 550 husstande.
  • Renheden af madaffaldet blev undersøgt for forskellige posetyper. Renheden var klart størst (knap 98 %) ved brug af komposterbare poser. Hvis man deler renhedsgennemsnittet op i henholdsvis haveboliger og etageboliger, var tallene henholdsvist 99 % og 96,1 %.
  • Madaffald indsamlet i indkøbsposer og løst affald lå lavest med renheder på 54 % og 52 %.

Kontakt

Lars Ege Larsen, affaldsmedarbejder, Frederikssund Kommune, mail: Obfuscated Email