Mange borgerne siger ja tak til flere beholdere

Offentliggjort 30-01-2017

Tre beholdere er obligatoriske i Brøndby Kommune, men siden sommeren 2016 er borgerne blevet tilbudt en ekstra beholder – og dermed fire beholdere i indkørslen. På et halvt år har 47 % af husstandene sagt ja tak. Kommunen tilskriver succesen, at borgerne ser beholderne som en nyttig hjælp i hverdagen.

Billedet er fra et kommunepuljeprojekt i Sønderborg.

Går man og tror, at borgere stritter mod flere beholdere ved deres parcelhuse, kan man skele til blandt andet Brøndby Kommune. Her har villaerne med stor succes siden 2014 sorteret husholdningsaffald i tre tokammerbeholdere, haveaffaldet i en haveaffaldsbeholder og farligt affald i en rød kasse. Alt i alt ikke så få beholdere – så måske borgerne har nået mætningspunktet?

Nej. Siden sommeren 2016, hvor kommunen begyndte at tilbyde en ekstra beholder på 240 liter til pap på frivillig basis, har næsten halvdelen af kommunens 5.111 villaer i januar 2017 takket ja.

For kommunen har det været en positiv overraskelse:

Vi havde ikke regnet med så stor tilslutning på så kort tid, så vi betragter papbeholderen som en stor succes,” fortæller Mille Kofoed, affaldsmedarbejder i Brøndby Kommune: ”For de fleste borgere er det en god følelse at gøre noget godt for miljøet, og med de tre obligatoriske beholdere har vi gjort det nemt for dem at komme af med affaldet på en mere miljørigtig måde. Det har nok givet mange af dem blod på tanden og lyst til at sortere endnu mere, og derfor ønsker de at få endnu en beholder."

Hvor mange beholdere ønsker borgerne?

Mange kommuner spørger sine borgere, hvor mange beholdere de vil have. Ofte sætter flertallet af danskerne grænsen ved tre beholdere, men billedet er ikke entydigt i hele landet. Det er en klar tendens, at borgerne i dag er interesserede i flere beholdere end tidligere. Lokalpolitikerne er ofte mere tilbageholdende end borgerne.

Mille Kofoed fra Brøndby har det indtryk, at selv om mange borgere er skeptiske over for tanken om en ny beholder, så ændrer den holdning sig typisk, når beholderne er kommet i brug. Når borgerne får deres egne erfaringer med, at det er nemt – og tilfredsstillende – at sortere de genanvendelige materialer ud af sit affald, så er det ikke længere et problem med flere beholdere.

Vi har masser af borgere, der fortæller, at de først syntes, at det var irriterende at få tre store grimme beholdere, men at de senere er blevet glade for dem, og ser dem som en nyttig hjælp i hverdagen. Mange synes endda, at det næsten er mærkeligt ikke at sortere, når de fx er i sommerhus eller hos venner og familie i andre kommuner,” forklarer Mille Kofoed.

Borgere efterspurgte ekstra beholder

Brøndbys frivillige ordning er blandt andet et resultat af, at flere borgere fortalte kommunen, at de faktisk ønskede at få den ekstra beholder, så de kunne komme af med pappet ved husstanden.

Dog vil nogle borgere aldrig vænne sig til hverken tre eller flere beholdere. I Brøndby skønner kommunen, at det drejer sig om omkring 10 % af deres husstande. Succesen med den ekstra beholder til pap får heller ikke Brøndby Kommune til at tilbyde borgerne endnu flere beholdere lige nu:

Vi har rigtige gode erfaringer med tokammerbeholdere som en løsning på at indsamle flere fraktioner i færre beholdere. Borgerne har trods alt ikke uendeligt plads til affaldsbeholdere," pointerer Mille Kofoed.

Brøndbys gode råd, når man gerne vil indføre flere beholdere:

 • Hvis muligt, gør det til et aktivt fravalg af få nye beholdere.
 • Gør det nemt for borgeren at tilvælge, hvis de skal tilvælges. Fx et digitalt brev, hvor borgeren med et enkelt klik kommer ind på den side, hvor de kan tilvælge beholderen.
 • Indret reglerne efter, at standplads også skal kunne rumme tre-fire-fem eller flere beholdere. Sådan af beholderne fx ikke behøver stå samlet, hvis der ikke er plads.
 • Beholderne skal gerne være ens i størrelse og farve – så de er pæne og ikke for opsigtsvækkende.
 • Der skal være en god grund til antallet af beholdere og fraktioner – og borgerne skal kende og forstå den grund.

Brøndby Kommunes affaldsordning for villaer

 • 240 liter beholder til glas og metal (tømmes hver 8. uge)
 • 240 liter beholder til plast og papir (tømmes hver 3. uge)
 • 240 liter beholder til rest- og madaffald (tømmes hver uge eller hver 14. dag efter valg)
 • 240 liter beholder til pap (frivillig ordning, der tømmes samtidig med storskrald)
 • Miljøboks til farligt affald (tømmes når den er fuld og stillet på beholderen til mad- og restaffald)
 • Storskrald (afhentes hver måned)
 • Haveaffald (afhentes hver 14. dag i perioden 1. marts til 1. december)

Kontakt

Mille Kofoed, affaldsmedarbejder i Brøndby Kommune, mail: Obfuscated Email