Mindre bureaukrati for affaldsvirksomheder

Offentliggjort 06-11-2017

Miljøstyrelsen ændrer nu sagsbehandlingen for en række affaldsbehandlere, så der kommer mindre bureaukrati, og virksomhederne bliver mere attraktive for udenlandske kunder.

Et stort ønske hos en række danske nyttiggørelsesanlæg, der for eksempel omdanner affald til energi eller til materialer til brug for ny produktion, bliver nu imødekommet. Det er nemlig netop blevet muligt for anlæggene at søge en forhåndsgodkendelse til behandling af forskellige typer affald, så affaldet kan overføres til anlæggene for tre år ad gangen i stedet for kun ét.

- Vi fjerner kort sagt noget bureaukrati og gør det nemmere at handle med sekundære råvarer som affald, samtidig med at vi bevarer en høj miljøbeskyttelse. Det giver effektive og miljørigtige danske nyttiggørelsesanlæg en markedsfordel internationalt, fordi de bliver mere attraktive for udenlandske virksomheder, der skal af med affald, siger kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi & Affald, Camilla Bjerre Søndergaard.

Ændringen er én af en række byrdelettelser efterspurgt af erhvervet, der gennemføres af regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet. Taskforcen består af folk fra Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Giver konkurrencefordel

Muligheden for at importere affald til forhåndsgodkendte anlæg for tre år i stedet for ét er til stede i EU's Transportforordning, men kun omkring hvert fjerde EU-land har udnyttet muligheden. Dermed får de danske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til andre europæiske lande.

Det glæder sekretariatsleder Marianne Munch Jensen fra brancheforeningen Affalds- og Ressourceindustrien (ARI).

- Det er dyrt, komplekst og tidskrævende at få en importgodkendelse. Med den nye praksis hos Miljøstyrelsen kan de udenlandske kunder i princippet spare to tredjedele af omkostningerne. Det gør det mere attraktivt at få affald behandlet på danske nyttiggørelsesanlæg. Det er grunden til, at ARI’s medlemmer har efterspurgt denne mulighed, og vi er meget glade for, at regeringen arbejder med at fremme cirkulær økonomi ved at fjerne barrierer som denne, siger hun.

Danske nyttiggørelsesanlæg kan søge forhåndsgodkendelse via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta: Sådan fungerer forhåndsgodkendelser

  • Når en affaldsvirksomhed vil importere og eksportere visse typer af affald, kræver det en godkendelse af myndighederne i afsender- og modtagerland.
  • En sådan godkendelse kræver mindst 20 arbejdstimer og et gebyr til myndighederne (i Danmark 13.800 kr til Miljøstyrelsen) at opnå og gælder normalt for 1 år ad gangen.
  • Nu bliver det muligt for danske nyttiggørelsesanlæg at få en forhåndsgodkendelse, som gør det muligt at modtage affald for tre år ad gangen i stedet for ét. Dermed bliver det mere attraktivt for affaldsvirksomheder at sende deres affald til danske nyttiggørelsesanlæg.
  • Nyttiggørelsesanlæggene kan søge og få forhåndsgodkendelsen hos Miljøstyrelsen. Det vurderes at være relevant for op mod 30 danske anlæg. En forhåndsgodkendelse udløber efter 10 år, hvor der skal ansøges igen.

 

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen: Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, tlf. 22 20 17 33, e-mail: Obfuscated Email
ARI: Sekretariatsleder Marianne Munch Jensen, tlf. 51 51 98 74, e-mail: Obfuscated Email