Novopan: Træets kvalitet er vigtigere end mængden

Offentliggjort 30-05-2017

Hovedparten af det genanvendelige træ, som indsamles af danske kommuner, aftages af Novopan på Djursland. Virksomheden har øget kapaciteten, men kan ikke modtage alt det træ, der udbydes. Stigende kvalitetskrav vil præge markedet fremover, mener virksomheden.

Novopan aftager genanvendeligt træ fra blandt andet genbrugsstationer og indsamlere over hele Danmark. Mængden er de sidste par øget med 13 % fra ca. 190.000 tons i 2015 til ca. 220.000 tons årligt. Den nuværende mængde udfylder hele Novopans kapacitet, fortæller virksomheden.

Vi modtager rigtig meget træ, og vi forventer også, at vores forbrug vil være stort i de kommende år. Men lige nu har vi nået grænsen for, hvor meget det er fysisk muligt for anlægget at modtage. Hvis vi skal tage imod mere, så skal vi bygge ud. Så vi kan i øjeblikket ikke tage imod mere end det, vi allerede har forpligtet os til," fortæller Gitte Andersen, der er indkøbschef hos Kronospan, som ejer Novopan.

Kravene til træets kvalitet stiger

Gitte Andersen peger på, træets kvalitet i dag er vigtigere end mængden.

Vi kan desværre ikke tage imod alt det genanvendelige træ, der udbydes på det danske marked. Det handler både om vores kapacitet og kvaliteten af træet, for vi har sat vores krav til genbrugstræ op. Fremover forventer jeg i det hele taget, at miljøkravene vil være stigende i alle led af kæden, når vi taler om rent træ," forklarer Gitte Andersen.

Novopan fortæller, at miljøkravene skærpes fra både myndighederne og kundernes side. For at leve op til dem vil virksomheden selv stille krav om, at træemner skal have en størrelse på minimum 100 x 100 mm, så det mulig at lave en visuel identifikation af fx trykimprægneret træ, der skal fjernes.

Stabilt marked for spånplader

Efterspørgslen på spånplader er forholdsvist stabil, vurderer Gitte Andersen. Men varer skal afsættes på et marked i konkurrence med møbelproducenter fra blandt andet Tyskland og Polen.

Så længe der er et større eller mindre økonomisk opsving, så vil der være brug for spånplader. Den tendens er vi sikre på," mener Gitte Andersen.

Et stabilt marked vil omvendt heller ikke være statisk, og det kan komme til at kræve omstilling.

Når miljøkravene stiger, har vi brug for at fortsætte - men også forny - vores gode samarbejde med de kommuner, som vi modtager træ fra. Vi er en del af den samme værdikæde, som skal være konkurrencedygtig i forhold til konkurrenter i andre lande, for varerne skal kunne afsættes internationalt," konkluderer Gitte Andersen fra Novopan.

Fakta

  • Novopan Træindustri A-S blev i 2015 købt af Kronospan. Virksomheden drives videre under navnet Novopan Træindustri A-S.
  • Blandt virksomhedens nye krav til det genanvendelige træ er også, at træemnernes størrelse maksimalt må være 500 x 500 mm. Kravet skyldes, at for store stykker træ indebærer en ekstra omkostning, fordi det skal findeles.

Kontakt

Gitte Andersen, indkøbschef i Kronospan.