Ny håndbog for planlæggere om etageejendomme

Offentliggjort 31-08-2017

Skal du etablere en affaldsordning for etageboliger, så er der både viden og inspiration til hele processen i en ny håndbog, som er udarbejdet af Vestforbrænding og Furesø Kommune.

Den nye "ABC for implementering af affaldsordninger i etageejendomme" er en håndbog for planlæggere, der beskriver forskellige tilgange til serviceniveau, materiel, brugerinddragelse og kommunikation.

"Håndbogen er hjælp til selvhjælp. Der findes ikke én opskrift, som alle kan følge slavisk, så man skal stadig finde sin egen model. Men håndbogen er en kronologisk gennemgang af de vigtigste temaer og de til- og fravalg, der er vigtige at forholde sig til, når der skal implementeres en affaldsordning i en etageejendom," fortæller Stine Nielsen, projektleder på Vestforbrænding.

Håndbogen er et resultat af Vestforbrænding og Furesø Kommunes kommunepuljeprojekt, som er baseret på indsamlede erfaringer fra 10 kommuner og Vestforbrænding. Flere af håndbogens metoder er efterfølgende testet i et alment boligselskab.

Kend kommunens behov og politikernes ønsker

Der tages udgangspunkt i en inddeling af forløbet i fire temaer: "Kommunens maskinrum", "Materiel", "Kommunikation med etageejendom" og "Kommunikation med beboerne". Med eksempler og erfaringer formidles forskellige muligheder, fx de forskellige typer materiel, der typisk benyttes i etageejendomme, sammen med deres fordele og ulemper.

Det ruster planlæggeren til at træffe sine valg og formulere sine anbefalinger.

"Udgangspunktet er, at planlæggerne skal kende deres kommune og deres politikere – hvad behovene er, og hvad politikerne ønsker. Et ønske om et højt serviceniveau stiller for eksempel nogle bestemte krav. Ligesom en landkommune, hvor alle har bil og kører på genbrugspladsen to gange om ugen, har nogle andre behov end i en bykommune, hvor de fleste kun ejer en cykel," forklarer Stine Nielsen.

Metoder testet i forsøg

En del af håndbogens metoder blev testet i et forsøg i et alment boligselskab i Furesø.

"ABC’en blev brugt som et metodisk opslagsværk og til at skabe en fælles forståelse af processerne i forløbet. Vi brugte bl.a. metoderne til at identificere målgruppernes behov og kortlægge rammerne. I praksis oplever man tit, at processer begynder at flyde sammen, og der er det rart at have sin overordnede forståelse af metoder og faser helt på plads," pointerer Stine Nielsen.

Håndbogens fokus er på etageboliger, men mange af pointerne kan let overføres til andre typer projekter med stor kompleksitet, behov for struktur både indadtil og udadtil og koordineret kommunikation til forskellige parter.

"Store dele af håndbogen er brugbar langt ud over affaldssortering i etageejendomme. Det kunne eksempelvis være i forhold til sortering i institutioner eller farligt affald. Mange af beslutningerne er jo generelle – fx at man skal tage stilling til, hvordan aktørerne skal involveres, og at man skal forholde sig til, hvordan kommunen plejer at gøre," mener Stine Nielsen.

Gode råd til andre kommuner

Hav styr på de indre rammer:

  • Det er vigtigt, at hele ordningen er afklaret og politisk vedtaget, før den præsenteres for aktørerne i etageejendommene.
  • Der findes ikke én opskrift på en affaldsordning. Vær bevidst om, hvem kommunen er, hvad den tilbyder, hvor den vil hen og med hvilke værktøjer.

Sæt klare ydre rammer og kommuniker dem tydeligt for aktørerne i boligejendommene:

  • Jo mere ansvar, der overdrages til den enkelte etageboligs administration, jo flere ressourcer skal der afsættes til processen.
  • Jo mere administrationen i en etageejendom involveres, jo større ansvar påtager den sig.

Aktørernes rolle er væsentlig:

  • Viceværterne har en vigtig rolle i den daglige drift og mødet med borgeren. Det er derfor vigtigt at ruste dem til nye sorteringsordninger.
  • Det er vigtigt at stille sig til rådighed for spørgsmål fra beboerne, når de nye ordninger igangsættes.

Alt tager tid:

  • Vær tålmodig, beslutningsprocesser kan trække ud. Mindre boligforeninger kan i højere grad begynde at sortere fra den ene dag til den anden, men i større boligselskaber kan der være økonomiske udfordringer med udsigt til huslejestigninger, en netop overstået generalforsamling, hvor det skal vedtages, et budget, som først træder i kraft året efter osv.

Kontakt

Stine Nielsen, projektleder på Vestforbrænding, mail: Obfuscated Email

Linket til projektet er i boksen.