Seminar: Indret indsamlingen efter modtageanlæggenes sorterings- og behandlingsmuligheder

Offentliggjort 24-05-2017

GRATIS DELTAGELSE: REFA deler erfaringerne fra sit kommunepuljeprojekt på åbent møde d. 27/6. Projektet fokuserer på indsamling og afsætning af papir, glas og metal.

Projektet har set på, hvordan et kommunalt indsamlingssystem bør indrettes, hvis det skal matche modtageanlæggenes sorterings- og behandlingsmuligheder. Konkret er undersøgt forholdene hos Danfiber, der er modtagere af indsamlet papir samt Reiling Glasrecycling, som er modtager af den blandede fraktion glas/metal.

Resultatet er en grundig sorteringsvejledning, hvor der kan findes svar på spørgsmål fra borgerne og baggrund for udarbejdelse af informationsmaterialer. Desuden gives overblik over konsekvenserne ved fejlsorteringer.

Projektets erfaringer deles på et åbent møde tirsdag den 27. juni 2017 fra kl. 10-13 hos REFA, Energivej 4, Nykøbing F.

Dagsorden

1. Velkommen ved Niels Erik Sakariassen, driftschef, REFA

2. Præsentation af rapporten ved Birgitte Ettrup, Circle Development og Henning Jørgensen, Affaldskontoret

3. Hvilke ønsker har modtageanlæggene til de indsamlede materialer herunder:

Væsentlige sorteringskrav

Risici for forringelse af genanvendelsen

4. Oplæg og debat ved Nils Søgård, Danfiber og Kim Lykke, Reiling Glasrecycling

5. Hvordan kan indsamlerne af affald sikre, at kvaliteten i de genanvendelige materialer ikke forringes. Oplæg og debat ved HCS (indsamler)

6. Hvordan kan beholderleverandørerne sikre, at kvaliteten i de genanvendelige materialer ikke forringes. Oplæg og debat ved PWS, Kjeld Jensen (beholderleverandør)

7. Hvordan kan information til borgene sikre, at kvaliteten i de genanvendelige materialer ikke forringes. Oplæg og debat ved Vivi Larsen, sektionsleder, REFA

8. Debat og afslutning

Praktiske forhold:

Mødet er gratis og afsluttes med en sandwich.

Tilmelding til mødet senest den 15. juni til Obfuscated Email.