Stor tilfredshed med indsamling af madaffald i Randers

Offentliggjort 15-06-2017

Siden 2015 har Randers over flere etaper rullet indsamling af madaffald ud til alle kommunens 27.000 villaer. Efter hver etape har kommunen lavet borgerundersøgelser, der alle har vist stor tilfredshed hos borgerne.

Angst for lugt, læk og maddiker og dertilhørende utilfredse borgere kan få en til at frygte indsamling af sorteret madaffald. Randers Kommune kunne i hvert fald ikke se sig fri for bange anelser og valgte derfor at udrulle ordningen i etaper og følge borgernes reaktioner tæt med tilfredshedsundersøgelser efter hver etape.

I alt er 800 borgere blevet telefoninterviewet om bl.a. deres oplevelse af den nye ordning, kvaliteten af poserne til madaffaldet og deres holdninger til affaldssortering generelt.

Vi var nervøse for dårlige tilbagemeldinger om fx lugt, maddiker og den slags. Så vi ville sikre os, at hvis der opstod utilfredshed med ordningen, så ville vi finde ud af det med det samme og have mulighed for at gribe ind," fortæller Tenna Storgaard Zangenberg, planlægger og udvikler hos Randers Kommune og projektleder på projektet.

Store mængder indsamlet madaffald af høj kvalitet

Borgernes tilbagemeldinger var dog positive gennem hele processen. Kun knap 8 % af de interviewede borgere fandt det vanskeligt at udsortere madaffaldet fra dagrenovationen:

Jeg er overrasket over, hvor let folk synes det er, og hvor positivt de generelt ser på ordningen. Vi kan også se, at borgerne i praksis er gode til at sortere madaffaldet. Det ser faktisk ud til, at vi allerede har nået det potentiale for udsortering af organisk affald, som vi havde fået beregnet," siger Tenna Storgaard Zangenberg. Da kommunen endnu ikke indsamler madaffald i sine etageboliger, er der ikke lavet endelige opgørelser af mængderne i forhold til potentialet.

Heller ikke poserne, som er lavet af tynd plast, har vist sig at give anledning til større problemer med lækage og maddiker, uddyber hun:

Der har kun været enkelte klager, som har handlet lidt om maddiker og lidt om manglende materiel, men slet ikke i nærheden af det, vi havde frygtet. Men kommunen tilbyder også af samme grund at rense beholderen en gang om året for at forebygge insekter og lugt."

Randers Kommune bruger forbehandlingsanlægget Komtek i Holsted, og herfra lyder tilbagemeldingerne, at kvaliteten af det indsamlede organiske affald er høj.

9 ud af 10 er tilfredse med at sortere affald

Ud af 800 interviewede borgere var 87 % tilfredse eller meget tilfredse med affaldssorteringen ved husstanden. Og 79 % mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at sortere sit affald:

Borgerne har virkelig taget affaldssortering og den nye ordning for madaffald til sig med det samme. Det hjælper måske også, at de kan spare penge på affaldsgebyret ved at nedbringe mængden af deres restaffald," forklarer Tenna Storgaard Zangenberg.

Borgerne betaler tre forskellige affaldsgebyrer – to med fast pris for henholdsvis genbrugsstationen og det genanvendelige affald og et med variabel pris for restaffaldet. Kun gebyret til restaffald kan variere alt efter afhentningsfrekvens og beholdertype.

Fakta

Randers Kommune forbereder i øjeblikket udrulning af organisk affaldssortering i kommunens etageejendomme. I den forbindelse har antropolog Cecilie Kristine Jakobsgaard undersøgt beboernes barrierer og behov ift. affaldssortering i et område i Randers Nordby. Find rapporten i boksen.

Kontakt

Tenna Storgaard Zangenberg, planlægger og udvikler hos Randers Kommune
E-mail: Obfuscated Email