UNDER UDARBEJDELSE: MWJ_Affaldsordninger i parcelhuse og sommerhuse

Dette kort viser kommuners eksisterende indsamling af husholdningsaffald i parcelhuse, enfamilieboliger, rækkehuse og sommerhuse med individuelle affaldsløsninger.

Sådan virker kortet

Kun kommuner med alle valgte ordninger vises. Vælg flere ordninger på én gang for at se specifikke kombinationer.

Organisk affald
Papir
Pap
Glas
Metal
Plast
Restaffald
Storskrald
Særlige ordninger for sommerhuse
Farligt affald

Om Danmarkskortet: Oplysningerne i Danmarkskortet er vejledende. Formålet med Danmarkskortet er at give fagmedarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber et overblik over, hvordan udvalgte affaldsfraktioner indsamles i landets kommuner. Danmarkskortet formidler et overordnet billede af indsamlingen i kommunerne og udelader derfor en række detaljer om indsamlingen. Data i Danmarkskortet er baseret på en kortlægning udført for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS i marts 2016. Da udviklingen inden for indsamling og genanvendelse af affald i Danmark går meget hurtigt, er kortet ikke nødvendigvis et retvisende billede af situationen i dag. Oplysningerne i kortet må kun reproduceres med kildeangivelse og tydelig gengivelse af hele denne tekst.