Velkommen til Genanvend.mst.dk - portalen til deling af viden om affald fra husholdninger

Mere videndeling og bedre muligheder for at koordinere indsatserne for genanvendelse af husholdningsaffald er et fælles ønske fra mange kommuner, forsynings- og affaldsselskaber. Formålet med Genanvend.mst.dk er at fremme dette ved at formidle dialog og information ‒ erfaringer, viden, nyheder, materialer og værktøjer ‒ mellem fagmedarbejdere i hele landet.

På portalen finder du blandt andet:

  • Faktaark om indsamling, håndtering og afsætning af hver fraktion
  • Casebeskrivelser om erfaringer med indsamling og afsætning af genanvendelige fraktioner
  • Værktøjer, bl.a. beregningsmodel for genanvendelsesprocenten
  • Projektbibliotek med oversigt over Miljøstyrelsens initiativer for øget genanvendelse af husholdningsaffald og relevante publikationer.

Baggrund

Videndelingsportalen Genanvend.mst.dk var et af Miljøstyrelsens initiativer til at understøtte ressourcestrategiens målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark.

Miljøstyrelsen havde disse mål med videndelingsportalen:

  • At kommuner og øvrige interessenter fik et nationalt overblik over erfaringer med ordninger, afsætningsmuligheder og borgerinddragelse
  • At kommuner og øvrige interessenter fik stillet let tilgængelig viden på området til rådighed i en form, der nemt og hurtigt kunne anvendes i det daglige arbejde.
  • At viden, erfaringer, ideer, spørgsmål og værktøjer blev delt på tværs landet og førte til implementering af løsninger, som øgede mængden og kvaliteten af genanvendt husholdningsaffald

Ressourceteamet

Bag Genanvend.mst.dk stod Ressourceteamet hos Miljøstyrelsen, som blev etableret i 2014. I samarbejde med KL hjalp teamet frem til udgangen af 2017 kommunerne med at nå målsætningen om at sende 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse i 2022.

Vigtig information om siden

Bemærk, at hjemmesidens indhold ikke opdateres efter 2017.