Velkommen til Genanvend.mst.dk - portalen til deling af viden om affald fra husholdninger

Mere videndeling og bedre muligheder for at koordinere indsatserne for genanvendelse af husholdningsaffald er et fælles ønske fra mange kommuner, forsynings- og affaldsselskaber. Formålet med Genanvend.mst.dk er at fremme dette ved at formidle dialog og information ‒ erfaringer, viden, nyheder, materialer og værktøjer ‒ mellem fagmedarbejdere i hele landet.

Få et større netværk at sparre med

Miljøstyrelsen holder portalen opdateret med projektrapporter, analyser, faktaark, værktøjer og andre materialer, som løbende produceres ‒ men portalen er først og fremmest et forum for fagmedarbejdere i kommuner, og affalds- og forsyningsselskaber.

På portalens netværksområde kan fagmedarbejdere dele materialer, artikler, cases og ideer, så andre kan få nytte af dem.

Hold dig ajour med projekter og erfaringer fra hele landet

Der er tilknyttet en redaktør, som bl.a. skriver nyheder til portalen og det elektroniske nyhedsbrev. Nyhederne vil bl.a. omhandle erfaringer og resultater fra de mange lokale projekter, der er igangsat under puljen til implementering af Ressourcestrategien (kommunepuljen).

Kontakt redaktøren, hvis du har en nyhed, en rapport, et notat, en kampagnefolder eller andet, som kunne være nyttigt, interessant eller inspirerende for andre, som også arbejder med genanvendelse af husholdningsaffald.

Indhold på Genanvend.mst.dk

På portalen finder du blandt andet:

 • Telefonbog med kontaktpersoner til fagmedarbejdere i alle kommuner (kræver tilmelding)
 • Nyhedsbrev med nye erfaring og initiativer fra hele landet
 • Interaktive danmarkskort. Bl.a. et kort, der giver overblik over kommunernes ordninger for genanvendeligt husholdningsaffald og et kort over kommunernes projekter under kommunepuljen
 • Blogs med nye perspektiver på indsamling og genanvendelse
 • Faktaark om indsamling, håndtering og afsætning af hver fraktion (kommer i løbet af 2015-16)
 • Casebeskrivelser om erfaringer med indsamling og afsætning af genanvendelige fraktioner
 • Værktøjer, bl.a. beregningsmodel for genanvendelsesprocenten
 • Projektbibliotek med oversigt over Miljøstyrelsens initiativer for øget genanvendelse af husholdningsaffald og relevante publikationer.

Baggrund

Videndelingsportalen Genanvend.mst.dk er et af Miljøstyrelsens initiativer til at understøtte ressourcestrategiens målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark.

Miljøstyrelsen har disse mål med videndelingsportalen:

 • At kommuner og øvrige interessenter får et nationalt overblik over erfaringer med ordninger, afsætningsmuligheder og borgerinddragelse
 • At kommuner og øvrige interessenter får stillet let tilgængelig viden på området til rådighed i en form, der nemt og hurtigt kan anvendes i det daglige arbejde.
 • At viden, erfaringer, ideer, spørgsmål og værktøjer bliver delt på tværs landet og fører til implementering af løsninger, som øger mængden og kvaliteten af genanvendt husholdningsaffald

Bag Genanvend.mst.dk står Ressourceteamet hos Miljøstyrelsen.

Vigtig information om siden

Bemærk, at hjemmesidens indhold som udgangspunkt ikke opdateres regelmæssigt efter 2017.