Ressourceteamet

undefined

I juni 2014 etablerede Miljøstyrelsen Ressourceteamet. I samarbejde med KL hjælper vi frem til udgangen af 2017 kommunerne med at nå målsætningen om at sende 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse i 2022.Ressourceteamet står bag Genanvend.mst.dk.

Kommunerne spiller en nøglerolle i forhold til at nå målet om 50 % genanvendelse af madaffald, plast, metal, pap, papir, glas og træ fra husholdningerne. Derfor støtter Ressourceteamet de initiativer, som kommunerne ønsker at iværksætte lokalt.

Ressourceteamet tilbyder kommunerne sparring og rådgivning for på den måde at hjælpe med at omsætte Ressourcestrategiens målsætninger til lokale resultater. Vi afholder konferencer og workshops, og vi tilbyder gratis konsulentbesøg og deltagelse på fx borgermøder og konferencer ude i kommunerne.

Vi administrerer bl.a. Kommunepuljen (Pulje til implementering af Ressourcestrategien), som støtter projekter lokalt i kommunerne