Danmark uden affald

Projekter under ressourcestrategien "Danmark uden affald"

"Danmark uden affald"-initiativerne udpeger løsninger til kommunerne

Ressourcestrategien "Danmark uden affald" fra 2013 har som mål, at vi skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdninger i 2022. Det er mere end dobbelt så meget som i 2011.

I forlængelse af ressourcestrategien er der sat en lang række projekter og initiativer i gang ‒ bl.a. for at komme med eksempler på enkle og brugbare løsninger, som kommunerne kan lade sig inspirere af.

Projekternes afsender er Miljøstyrelsen.

Her kan du læse mere om "Danmark uden affald".

Her finder du projekter om genanvendelse af husholdningsaffald, som Miljøstyrelsen står bag. Ved at søge på emner, kan du finde de specifikke projekter, der omhandler den viden, du søger.

Læs mere Om projektbiblioteket.