Kommunepulje

Kommunepuljen skaber ny viden, erfaringer, ideer og værktøjer

Kommunepuljen (Pulje til implementering af ressourcestrategien) støtter nyskabende undersøgelser, analyser, pilotprojekter eller informationskampagner, der kan være med til at øge det samlede videns- og erfaringsgrundlag i arbejdet mod øget genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Puljens to årlige ansøgningsrunder kan søges af kommuner i samarbejde med affaldsselskaber, forsyningsselskaber, universiteter og andre højere læreanstalter, foreninger, NGO’er og privatpersoner.

Projekternes afsender er projektansøgeren.

Læs mere her

Her finder du projekter om genanvendelse af husholdningsaffald, som Miljøstyrelsen står bag. Ved at søge på emner, kan du finde de specifikke projekter, der omhandler den viden, du søger.

Læs mere Om projektbiblioteket.