Miljøprojekter

Miljøprojekter fra Miljøstyrelsen om husholdningsaffald

Miljøprojekter om genanvendelse

Rapporter, analyser og andre videnspublikationer fra Miljøstyrelsen udgives ofte som miljørapporter. Her finder du information og viden, som har gennemgået en fagligt grundig kvalitetssikring på det tidspunkt, hvor miljørapporten blev udgivet.

På Genanvend.mst.dk har vi samlet miljøprojekter med særligt relevans for genanvendelse af husholdningsaffald.

Projekternes afsender er Miljøstyrelsen.

Find Miljøstyrelsens øvrige publikationer her.

Her finder du projekter om genanvendelse af husholdningsaffald, som Miljøstyrelsen står bag. Ved at søge på emner, kan du finde de specifikke projekter, der omhandler den viden, du søger.

Læs mere Om projektbiblioteket.