MUDP

Projekter støttet af MUDP om husholdningsaffald

MUDP-projekter om nye teknologiske løsninger til genanvendelse

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er en indsats under Miljøministeriet, som fremmer udvikling og anvendelse af bedre, mere effektive og billigere miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer.

Et af MUDP's hovedområder er cirkulær økonomi med fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse af ressourcer. Derfor beskæftiger mange MUDP-projekter sig med husholdningsaffald, og disse projekter kan du læse mere om her.

Projekterne afrapporteres som miljøprojekter, der har Miljøstyrelsen som afsender.

Find mere om MUDP programmet her: www.ecoinnovation.dk

Her finder du projekter om genanvendelse af husholdningsaffald, som Miljøstyrelsen står bag. Ved at søge på emner, kan du finde de specifikke projekter, der omhandler den viden, du søger.

Læs mere Om projektbiblioteket.