Find viden i projektbiblioteket

Projektbiblioteket giver overblik over planlagte, igangværende og afsluttede projekter med relevans for genanvendelse af husholdningsaffald. Du kan søge efter emne, fraktion eller type.

Miljøstyrelsen gennemfører en lang række projekter, som er relevante for genanvendelsen af husholdningsaffald. På projektbibliotekets forside kan du søge efter projekter ud fra søgeord og fraktioner.

Sådan bruger du projektbiblioteket

Projektbiblioteket viser projekter ud fra emnemæssige søgeord. Hvis du i stedet ønsker at se alle projekter, der har med en bestemt fraktion at gøre, så find dem via portalens fraktionssider.

Hvis du ønsker at lave en almindelig søgning efter selvvalgte ord (fritekstsøgning), kan det gøres på søgesiden.

Projekter i projektbiblioteket er primært kategoriseret efter søgeord, som står i venstre side af projektbibliotekets forside. Kig ned over listen over søgeord, og klik på det emne, som interesserer dig. Så får du vist de projekter, som er kategoriseret under det pågældende søgeord. Det samme projekt kan godt være kategoriseret under flere søgeord.

Projekterne i projektbiblioteket er sekundært kategoriseret efter fraktioner, som står øverst i listen over projekter. Det betyder, at du kan indsnævre din søgning under søgeord yderligere og kun se projekter, som har med en bestemt fraktion at gøre.

Du kan fx se alle projekter om beholdere og derefter indsnævre listen til kun at vise projekter, der omhandler beholdere og organisk affald. Du kan derimod IKKE se alle projekter om organisk affald og derefter indsnævre listen til kun at vise projekter, der omhandler beholdere.

Søgeordene er vejledende, så derfor er det en god ide at gennemgå projekterne under flere beslægtede søgeord for at finde de projekter, du skal bruge. Af hensyn til overskueligheden har vi valgt et begrænset antal søgeord. Brug. evt. fraktionssiderne og portalens søgefelt øverst til højre. Det samme projekt kan godt være kategoriseret under flere søgeord.

Projektets status fremgår af dets ikon: Planlagt, i gang eller afsluttet.

Projektets årgang fremgår i parentes efter navnet. Kommunepuljeprojekter kan desuden vises efter ansøgningsrunde.

Projekter kan vises efter deres tilhørsforhold: Kommunepuljen, "Danmark uden affald", MUDP eller miljøprojekter. Hver af de fire typer projekter har nemlig deres egen side, hvor du også kan få overblik over planlagte, igangværende og afsluttede projekter. Med boksen til højre kan du hurtigt skifte mellem de fire typer projekter. Læs mere om projektbibliotekets fire typer projekter herunder.

Projekter i regi af Kommunepuljen

Kommunepuljen (Pulje til implementering af ressourcestrategien) støtter nyskabende undersøgelser, analyser, pilotprojekter eller informationskampagner, der kan være med til at udbygge det samlede videns- og erfaringsgrundlag i arbejdet mod øget genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Puljens to årlige ansøgningsrunder kan søges af kommuner i samarbejde med affaldsselskaber, forsyningsselskaber, universiteter og andre højere læreanstalter, foreninger, NGO’er og privatpersoner.

Projekternes afsender er projektansøgeren.

Læs mere om Kommunepuljen.

Projekter iværksat under "Danmark uden affald"

Ressourcestrategien "Danmark uden affald" fra 2013 har som mål, at vi skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdninger i 2022.

I forlængelse af ressourcestrategien er der sat en lang række projekter og initiativer i gang ‒ bl.a. for at komme med eksempler på enkle og brugbare løsninger, som kommunerne kan lade sig inspirere af.

Projektbiblioteketet indeholder ikke alle projekter under "Danmark uden affald", men kun projekter med relevans for genanvendelse af husholdningsaffald.

Projekternes afsender er Miljøstyrelsen.

Her kan du læse mere om "Danmark uden affald".

Miljøprojekter fra Miljøstyrelsen

Kortlægninger, analyser og andre videnspublikationer fra Miljøstyrelsen udgives ofte som miljøprojekter. Her finder du information og viden, som har gennemgået en fagligt grundig kvalitetssikring på det tidspunkt, hvor miljørapporten blev udgivet.

På Genanvend.mst.dk har vi samlet miljøprojekter med særligt relevans for genanvendelse af husholdningsaffald.

Projekternes afsender er Miljøstyrelsen.

Se Miljøstyrelsens øvrige publikationer.

MUDP-projekter om nye teknologiske løsninger

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er en indsats under Miljøministeriet, som fremmer udvikling og anvendelse af bedre, mere effektive og billigere miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer.

Et af MUDP's hovedområder er cirkulær økonomi med fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse af ressourcer. Derfor beskæftiger mange MUDP-projekter sig med husholdningsaffald, og disse projekter er inkluderet i projektbiblioteket.

Projekterne afrapporteres som miljøprojekter, der har Miljøstyrelsen som afsender.

Læs mere om MUDP: www.ecoinnovation.dk