Affaldsløsninger i og udenfor boligen (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der i samarbejde med affaldssektoren og kommunerne skal søge at fremlægge 3-4 udendørs indsamlingsløsninger.

Miljøstyrelsen har afsluttet et projekt der i samarbejde med affaldssektoren og kommunerne har fremlagt en række indendørs og udendørs indsamlingsløsninger.

Projektet beskriver indsamlingsløsninger som understøtter, at affaldet sorteres, så det kan bruges til nye produkter af høj kvalitet.

Projektbeskrivelse:

Næsten alle kommuner i Danmark har deres egne affaldsordninger, som er afprøvet og tilpasset lokale geografiske og demografiske forhold. Deltagernes viden er blevet brugt til at forsøge at udpege 3-4 affaldsløsninger samt komme med gode ideer til, hvad der skal overvejes i en proces for at finde den bedste løsning.

Der er blevet lagt vægt på, at affaldsløsningerne tilsammen dækker både enfamilieboliger, rækkehuse, etageboliger og ejendomme i landzoner. Der har både været fokus på affald, der hentes på matriklen og på det, der hentes fra nærgenbrugsstationer.

Det er ikke sikkert, at én kommune har den ideelle løsning for alle boligtyper. Derfor er de forskellige forslag til affaldsløsninger blevet sammensat af ordninger fra forskellige kommuner.

Den færdige ordning beskriver, hvilke boligtyper og hvilket geografisk opland, den er egnet til. Samtidig forklarer erfaringerne fra løsningerne kvaliteten i det indsamlede materiel, hvor effektiv indsamlingen er, og hvad muligheden er for afsætning af de indsamlede materialer.

Følgegruppe:

Workshop 1:    
    
Lone Mertz Winther, Tankegang
Carina Lassen, Brønderslev Kommune
Kjeld Jensen, PWS Danmark A/S
Ann Menne, Vestforbrænding
Anne Berg Villumsen, Kunstakademiets Designskole
Jonas Engberg, IKEA
Linda Bagge, Miljøstyrelsen
Birgitte Fjerldberg, Grontmij
Helene Eskildsen, Agendacenter Albertslund
Søren Jensen, Joca A/S
Thorbjørn Rosenkilde, RenoNorden
Pia Nielsen, Vestforbrænding
Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen
Thomas Uldum, Grontmij
            
Workshop 2:
        
Stener Glamann, Tankegang
Anne Birgitte Gehrt, Brønderslev Kommune
Søren Jensen, PWS Danmark A/S
Thomas Jørgensen, Rødovre Kommune
Joachim Halse, Kunstakademiets Designskole
Jonas Mortensen, Innovationsnetværk for miljøteknologi
Kim Jonasson, Andersen & Nielsen
Linda Bagge, Miljøstyrelsen
Birgitte Fjeldberg, Grontmij
Helene Eskildsen, Agendacenter Albertslund
Kjeld Jensen, Joca A/S
Thorbjørn Rosenkilde, RenoNorden
Brit Schøt-Nielsen, Vestforbrænding
Carsten Vest Rasmussen, Vestforbrænding
Anja Hoff Hansen, Gladsaxe Kommune
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Mille Kofoed, Brøndby Kommune
Lone Misfeldt, KATZENMARK
Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen
Mette Physant Jørgensen, Grontmij

Tidshorisont:

Projektet er afsluttet og udgivet i 2015

Kontaktpersoner:

Projektansvarlig:    

Linda Bagge, Miljøministeriet